Please select your page

04.03.2014.

Општинска управа општине Чока поступала је супротно Одлуци о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Остојићево јер је у поступку доношења решења којим се утврђује самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства за 2012. годину исти утврдила по стопи од 15% за сваки месец, будући да је основица за утврђивање овог самодоприноса катастарски приход који се утврђује на годишњем нивоу.

Поступљено у складу са Мишљењем

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе