Please select your page

26.03.2014.

Центар за социјални рад Бечеј поступао је супротно одредбама Закона о социјалној заштити, Породичног закона и Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад у поступку породичо-правне заштите.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом