Please select your page

28.03.2014.

Мишљење и препорука упућени Општинској управи општине Бечеј у вези са прописивањем казнених одредаба за кориснике који нису закључили уговор за одвожење смећа.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе