Делимично усвојено ..." /> Делимично усвојено ..." /> 10.03.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

10.03.2014.

Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Вршац учинио је неправилност у раду, јер није предузео мере у складу са чланом 32 став 1 Закона о заштити од буке у животној средини. 

Делимично усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе