Please select your page

Дан мускарацаДанас је 19. новембар, Међународни дан мушкараца.

Међународни дан мушкараца обележава се у циљу подизања свести о улози и здрављу мушкараца и дечака, побољшања родних односа и промовисања родне равноправности и истицања позитивних мушких узора. Ово је прилика и да се истакну достигнућа мушкараца и њихов допринос заједници, породици, браку и послу и да се нагласи њихова позитивна улога у друштву. Осим тога, улога мушкарца као савезника и партнера је веома значајна и у борби против насиља над женама и девојчицама.

Стварање равноправних услова за жене и мушкарце могуће је само  заједничким радом, дијалогом и једнаким учешћем у разградњи стереотипа, предрасуда, и друштвено конструисаних родних улога. Увођење едукације о родној равноправности и питањима која се тичу стереотипа родних улога, дестигматизације и антидискриминације у односу на сва лична својства, па и у односу на пол и род, неопходно је за остварење истинске равноправности.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман користи ову прилику да опомене мушкарце да не занемарују своје здравље,посебно имајући у виду чињеницу да им је живот у већој мери повезан са физичким и психичким очекивањима, као и да мушкарци имају краћи животни век од жена. У циљу скретања пажње јавности и подизања свести о важности утврђивања потреба и свеобухватних здравствених услуга у вези са репродуктивним и сексуалним здрављем мушкараца, Покрајински омбудсман је у јулу месецу организовао видео-конференцију на ову тему.

Покрајински заштитник грађана користи прилику да свим мушкарцима честита Међународни дан мушкараца.


Подршка превремено рођеној деци и родитељствуПут до целовитог развоја и остваривања добробити детета

Свако дете самим чином рођења стиче право на живот, а неспорна је дужност  државе да обезбеди оптималне услове за његов опстанак и развој. За превремено рођену децу и њихове родитеље или старатеље рођење најчешће од првог дана подразумева почетак борбе за живот. Стога је важно да све институције преузму одговорност да им се осигура адекватно задовољење основних људских потреба и обезбеди таква заштита и брига која је неопходна за њихову добробит.

У свету се сваке године превремено роди око 15 милиона беба, а од тога више од 4000 у Србији. И поред посебне неге која им је обезбеђена, претпоставља се да широм света од последица компликација превременог рођења умре око милион деце годишње. У већини земаља у свету стопа превремених порођаја расте, а прерано рођење наводи се као водећи узрок смрти деце млађе од једне године и други водећи узрок смртности деце млађе од пет година.

Према дефиницији Светске здравствене организације превремено рођене бебе су оне које су рођене пре истека 37. недеље трудноће. СЗО сматра решавање проблема превремено рођене деце приоритетним, што подразумева и обавезу ове организације да ради са земљама на бољем квалитету података у вези с превременим порођајима, на изради годишњих анализа, те на истраживању узрока превременог порођаја, интервенцијама у превенцији превременог порођаја, третману превремено рођених беба, као и на контиуираној едукацији медицинских радника.

Будући да не постоје ефикасне мере за превенцију превременог порођаја управо инвестирање у њих треба да буде приоритет и континуирани задатак.

Резултати бројних истраживања доказују да ће се у оптималним условима развоја, уз обезбеђену одговарајућу негу и заштиту, те додатне психосоцијалне стимулације у породици, развојни статус великог броја превремено рођене деце, до времена поласка у школу, потпуно изједначити са развојним статусом њихових вршњака рођених у термину. С друге стране не можемо занемарити чињеницу да ће се одређени број деце, због тога што су превремено рођени, читавог живота суочавати с вишеструким последицама. укључујући кашњење у психомоторном развоју, хроничне болести дисајних органа, поремећај моторике и друго. Истовремено, познато је да превремено рођена деца у школском узрасту често имају и већи ризик за поремећај пажње, тешкоће у социо-емоционалном функционисању и веће потребе за додатном помоћи и подршком у школи.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, подржава досадашње напоре свих стручњака који прате развој превремено рођене деце и на различите начине доприносе превазилажењу или минимзирању последица које превремено рођење носи са собом, што не искључује и обавезе других субјеката да дају свој максимум у животу и одрастању и ове деце, а  у њиховом најбољем интересу.  

Уочи обележавања Светског дана превремено рођене деце, Омбудсман користи прилику да апелује на све доносиоце одлука и креаторе политика да предузму све што је у њиховој моћи и надлежности како би правовременом и одговарајућом подршком било омогућено да се на дугорочан и одржив начин унапреди живот превремено рођене деце и њихових породица. У том смислу, континуирано оспособљавање и усавршавање не само здравствених радника, него и стручњака у области образовања и предшколским установама, створиће прилику и могућност да се уз подршку, стручност и посвећеност, омогући сваком превремено рођеном детету да достигне свој пуни потенцијал.

Светски дан превремено рођене деце обележава се 17. новембра сваке године с циљем подизања свести о свим изазовима са којима се сусрећу превремено рођене бебе и њихове породице. Први међународни дан свести о превременом рођењу креирале су европска удружења родитеља 2008. године, а од 2011. године овај дан је уврштен у календар Светске здравствене организације.


Међународни дан толеранције16. новембра се широм планете обележава Међународни дан толеранције. Установио га је УНЕСКО, а према Декларацији УН из 1995. године толеранција је дефинисана као прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашањима и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу. Толеранција подразумева уважавање туђих идеја, ставова и начина живота, а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу на нас саме и прихватање те чињенице у свакодневном животу. Толеранција је хармонија у различитостима, она није само морална дужност, него и политички и законски захтев.

Устав Републике Србије гарантује једнакост свих грађана и забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, на основу пола, националне припадности, друштвеног порекла, политичког уверења, културе, језика, старости, психичке и физичке инвалидности.

Оно према чему никада не треба показати толеранцију је насиље, које је извор и полазиште сваке нетолеранције. Међусобно уважавање и прихватање различитости могуће је једино када се осуде и казне сви покушаји пропагирања и ширења нетрпељивости и дискриминације.

Потребно је да сваком појединцу, без обзира на његову националну припадност, веру, пол, инвалидитет, социјални статус, сексуалну оријентацију или било које друго лично својство омогућимо да равноправно с другима ужива сва људска права и слободе која Устав и закони Србије гарантује људима. 

Као институција задужена да штити људска права грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће и убудуће промовисати толеранцију као активан став, дубоко уверен да тиме даје свој допринос образовању грађана отворених према другим културама, способних да поштују слободу и људско достојанство сваког појединца, спремних да поштују принцип неагресије и проблеме решавају ненасилним средствима.


Стоп нетолеранцијиУ вишеетничкој АП Војводини и Републици Србији нема места за било коју врсту дискриминације и нетолеранције, поручио је Покрајински заштитник грађана – омбудсман поводом исписивања антисемитског графита на згради у Новом Саду, у близини ковид амбуланте на Бистрици. 

Најоштрије осуђујући исписивање графита,  Покрајински омбудсман  подржава надлежне органе у њиховом раду да писце графита брзо идентификују и предузму све активности везане за поступање и у превентивном смислу, а  комуналне  службе у активностима да се  поменути и сви други графити овакве и сличне садржине уклањају у најкраћем року.

Покрајински омбудсман изражава своју забринутост због појаве графита антисемитског садржаја у Новом Саду, али град који се толико поноси својом мултикултуралношћу и солидарношћу по мишљењу Покрајинског омбудсмана ће и даље да континуирано обесхрабрује писце мрзитељских (дискриминаторских) порука.  Управо правовремено и безкомпромисно реаговање надлежних државних органа јасна је порука у осуди говора мржње, несвојственог нашем друштву.

Свој идентитет и дух наше друштво, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, на најбољи начин може да чува само ако је хумано и солидарно и јасно у одлучној  осуди говора мржње, са нултим степеном толеранције.


Медјународни дан борбе против рака дојкеСрбија се сврстава у земље са високим ризиком умирања од малигних болести. Рак дојке је најчешће малигно обољење код жена, како у свету, тако и код нас.  У Србији сваке године од карцинома дојке оболи око 4600 жена, док њих око 1600 изгуби живот. У АП Војводини се на годишњем ниову  дијагностикује око 1200 пацијенткиња оболелих од рака дојке.

Важно је напоменути да је ова болест према свим подацима излечива у 90% случајева уколико се благовремено открије - и из тог разлога,  рана дијагностика рака дојке је од пресудног значаја за смањење смртности од ове болести. Најчешће коришћена метода скрининга за откривање рака дојке је мамографија која се, са другим прихваћеним методама, спроводи у циљу откривања потенцијалних малигних тумора у раном стадијуму, када је много већа шанса за излечење у односу на узнапредовалу фазу болести. Наша земља од 2013. године спроводи Национални програм раног откривања карцинома дојке организовањем мамографских прегледа код здравих жена узраста од 50 до 69 година. Како су бројна истраживања показала да редовна мамографија жена узраста од 50 до 69 година смањује смртност од рака дојке, Покрајински заштитник грађана омбудсман позива  све жене да се одазову на скрининг програм које спроводе надлежне здравствене установе, јер рана детекција као превентивна мера даје бољу прогнозу у циљу очувања   живота и здравља. 

Један одсто од свих новодијагностикованих карцинома дојке јавља се и код мушкараца, код којих често не постоји довољна свест о могућности обољевања од ове болести, због чега је карцином дојке код мушкараца, чешће него код жена, са леталним исходом. Из тог разлога, неопходно је спроводити активности у циљу подизања свести у друштву о постојању ове болести, факторима који доприносе појави болести, значају превентивних прегледа, симтомима, дијагностици и лечењу и жена и мушкараца. Истовремено, треба дати подршку и свим другима који се срећу са овом болести, у циљу њиховог оснаживања, како би пружили неопходну помоћ оболелима, када дође до откривања ове болести, од њеног откривања, па до излечења. Едукација од најраније доби део је превентивних активности које треба да постану део наше свакодневице.

Одговарајућа промоција здравља, образовање младих људи о значају превентивног деловања у циљу очувања здравља, сталне акције са циљем едукације и мотивације и жена и мушкараца да се одазову позивима на превентивне прегледе, повећање броја мамографских јединица и обучених људи – све ово неопходно је за превенцију и успешно лечење ове и многих других болести. И за грађане и за здравствене раднике све благовремене превентивне мере и активности кључ су за смањивање броја оболелих од опаке болести - карцинома дојке.

Међународни дан борбе против рака дојке, 24. октобар, је најважнији дан у месецу посвећеном борби против ове болести. Обележава се широм света и код нас, како би се скренула пажња на распрострањеност рака дојке и подигла свест о значају здравих облика понашања у превенцији рака дојке, као и значају раног откривања и могућностима правовременог започињања лечења особа оболелих од рака дојке. Давањем подршке здравственим радницима и релевантним државним институцијама, у њиховим напорима да се са превентивним активностима прегледа обухвате сви припадници ризичних категорија, и позивом свим грађанима и грађанкама да се одазову позиву за укључење у рано откривање рака дојке, Покрајински омбудсман даје свој прилог циљу који је постављен, да се број оболелих ефикасно смањује, а број благовремено дијагностикованих и излечених повећа! Превентивне активности морају бити још чешће и много гласније, и од стране органа јавне власти, здравствених институција и одговорних појединаца, са пуним уважавањем начела хуманости и недискриминације, са свим проблемима и користима које они носе.


Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак