Please select your page

Међународни дан Рома

Светски дан РомаМеђународни дан Рома обележава се од 1990. године, а установљен је са циљем да се пажња јавности усмери на положај припадника ромске националне мањине  с једне стране, а с друге да се државни органи подстакну на ефикасније и промптније решавање проблема са којима су припадници ове мањине свакодневно суочени.

Данас се може рећи да су државни органи направили значајан искорак у законодавном, односно нормативном оквиру за побољшање положаја Рома. Међутим, и даље је свеприсутна социјална дистанца што негативно утиче на положај Рома у нашем друштву и то је нешто на чему сви, држави органи, организације цивилног друштва, истакнути појединци и сви грађани, у наредном периоду треба да радимо. Ромска заједница је у претходним годинама изнедрила је бројне врхунске појединце који су друштвено ангажовани и способни да буду носиоци промена, а на целом друштву је да им у томе помогнемо.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман својим радом доприноси побољшању положаја Рома   кроз поступање по притужбама, спровођењем истраживања којима се добија реална слика о нивоу остваривања одређених права у пракси, те активном сарадњом са ромским организацијама цивилног друштва кроз коју промовишемо и подижемо свест о правима националних мањина па тако и Рома, а уједно и едукујемо о механизмима за заштиту права и слобода која им припадају.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак