Please select your page

Посета затвору и полицијској станици у СуботициПокрајински заштитник грађана – омбудсман је у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре (НПМ) а у сарадњи са тимом Заштитника грађана дана 28. јануара 2022. године посетио Окружни затвор и Полицијску управу у Суботици. Ово је била ненајављена посета са циљем да превентивно делује и усмерава органе јавне власти и службена лица на стварање услова и поступања према лицима лишеним слободе у складу са важећим прописима и стандардима.

Надаље како је циљ посете  био усмерен  и на поступање службених лица у поступцима лишења слободе извршен је обилазак просторија у којима се врши притвор лица лишених слободе и задржавање лица у просторијама за задржавање Полицијске управе Суботица. Током предметне посете члановима тима пружене су све тражене информације, омогућен им је обилазак и фотографисање просторија за задржавање, обављен је ненадзирани разговор са притвореним лицима и увид и фотокопирање затражене документације.

Након посете о свему ће бити сачињен извештај о обављеној посети Окружном затвору и Полицијској управи у Суботици.


АпелПокрајински  заштитник грађана-омбудсман забринут је због поновног и рапидног раста броја заражених корона вирусом и апелује на грађане да се придржавају свих противепидемиолошких мера.

Грађани, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, не би смели да занемаре чињеницу да, без обзира на временско трајање епидемије, својим понашањем утичу како на властито здравље, тако и на здравље и животе других људи.

Безбедан и пристојан живот захтева од свих нас да се једни према другима односима  у духу људске солидарности, да се уздржавамо од ризичног понашања, као и да поштујемо препоруке медицинских ауторитета. Својим одговорним и дисциплинованим понашањем грађани ће олакшати фунционисање здравственог система и тиме допринети да борба против епидемије буде ефикаснија, да се стави под контролу и  на крају да се сузбије.    

Од момента проглашења епидемије до данас Покрајински омбудсман се у више наврата јавно оглашавао и апеловао на грађане да се придржавају препоручених, превентивних здравствених мера и да воде рачуна о свом, као и о здрављу својих суграђана.

БУДИМО ОДГОВОРНИЈИ,
БУДИМО СОЛИДАРНИЈИ!


СаопстењеПокрајински заштитник грађана – омбудсман осуђује нападе којима се у јавном простору одговорност за убиство детета приписује родитељима и самој жртви, као облик најгрубље повреде права детета. Све жртве, а посебно када је реч о деци, имају право на поштовање пијетета.

Предрасуде и стереотипи којима се одговорност за насиље приписује жртвама, почивају на патријархалним обрасцима и ставовима и у великој мери се одражавају на неповерење жртава да насиље пријаве институцијама и на њихов страх од осуде јавности. Када овакве изјаве долазе од оних који би требало да штите грађанке и грађане и старају се за њихову безбедност, онда је то директна порука јавности да је њихово неповерење у институције оправдано.

Подсећамо на то да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман, управо уочивши потребу охрабривања и оснаживања жртава да пријаве насиље и у циљу унапређења заштите жртава од свих облика насиља, ове године организовао четири округла стола на тему „Поверење у институције  - коме пријавити насиље“.

Поверење у институције је од кључног значаја за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета и за јачање друштва у целини, због тога је нужно, посебно у тренутку када више хиљада жена и девојчица у јавности износе разлоге због којих нису пријавиле насиље, да надлежни органи и институције адекватно реагују поводом оваквих изјава, као и у предузимању свих потребних мера ради заштите деце, грађанки и грађана од насиља.


ММР вакцинација децеПоводом актуелних медијских написа о подацима из извештаја Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ који говоре да је током првих шест месеци ове године ММР вакцину примило само 38,8 одсто деце, Покрајински заштитник грађана – омбудсман изражава забринутост због могућег угрожавања права детета на највиши ниво здравствене заштите а тако и права на живот, опстанак и развој и подржава све релевантне органе и институције у предузимању активности и мера у циљу едукације становништва о значају вакцинације и посебно карактеристикама ММР вакцина. Правовременим, научно заснованим и провереним информацијама доприноси се борби против предрасуда и страха од вакцинације, а тиме и спречавању слабог обухвата вакцинацијом и настанку епидемија.

Имунизација, као превентивна мера заштите особа, нарочито деце, од заразних болести давањем вакцина сматра се једном од најважнијих јавно здравствених мера чије спровођење има приоритет у односу на спровођење свих других мера у области здравствене заштите   Вакцинацијом деце обезбеђује се њихова заштита од последица заразних и потенцијално смртоносних болести. Истовремено, важно је знати да вакцинисане особе не само да штите себе од заразних болести, него спречавају ширење болести унутар заједнице, те се само високим процентом вакцинисаних обезбеђује колективни имунитет. Дугогодишњи висок обухват вакцинама доприноси томе да се неке заразне болести искорене или сведу на ретку појаву.

Последњих година, а посебно с појавом пандемије Ковид 19, суочавамо се с чињеницом да је дошло до пада поверења у комплетан систем имунизације. То је резултирало тиме да болести које се могу спречити вакцином и даље представљају претњу широм света, што доказује и  појава епидемије малих богиња у појединим европским земљама, укључујући и Републику Србију. Бројне су предрасуде о вакцинацији које се опажају у јавности, од најучесталијег страха појединих родитеља да ММР вакцина изазива аутизам, да постоји велики ризик од најгорих компликација након вакцинације, сумње у безбедност састава вакцине, да постоји скривени интерес фармацеутских компанија у производњи вакцина, до тога да је право да се одбије вакцина људско право гарантовано Уставом и Законом о правима пацијената.

Република Србија, као држава чланица Конвенције Уједињених нација о правима детета, дужна је да предузме све потребне мере како би се обезбедила заштита детета од свих облика дискриминације или казне засноване на статусу, активностима, израженом мишљењу или убеђењу родитеља, те заштита детета од свих облика насиља, повреда или злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или експлоатације, док је на бризи код родитеља. Пропуштање родитеља да обезбеди услове за правилан развој детета, а што може да наруши његово здравље, представља облик занемаривања и немарног поступања.

Спровођење мера заштите становништва од заразних болести законом је утврђено као приоритет у односу на спровођење осталих мера у области здравствене заштите, те је обавезна имунизација (у коју је уврштена и ревакцинација применом ММР вакцине) дефинисана као имунизација лица одређеног узраста, као и других лица одређених законом, коју лице које треба да се имунизује, као ни родитељ, не може да одбије, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације. Обавезна имунизација посебно је предвиђена као неопходан услов за боравак деце у предшколским и школским установама. Боравак невакцинисаног детета у школи непосредно угрожава право на живот, опстанак и развој све деце. Како је исто резултат занемаривања родитељских дужности да се старају о животу и здрављу и да обезбеде основно школовање детету, у случајевима када ученик уписан у први разред, на дан поласка у школу није вакцинисан, односно није утврђена контраиндикација за имунизацију, о чему је доказе дужан да достави родитељ, школа треба да предузме одговарајуће мере.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман позива све грађане и грађанке, а првенствено родитеље и старатеље да се информишу о вакцинацији деце из проверених извора и на основу научно заснованих чињеница.

Више информација и одговори на бројна питања у вези са вакцинацијом доступни су на страницама Института за јавно здравље Војводине:

Вакцине? - питања и одговори (izjzv.org.rs) и Вакцине? - Ово је одговор који Вам дају лекари! (izjzv.org.rs)


Међународни дан људских праваГенерална скупштина УН 1950. године је донела одлуку да се 10. децембар обележава као Међународни дан људских права у циљу промоције Универзалне декларације о људским правима, која и данас представља најзначајнији међународни акт о људским правима. Овај дан се обележава широм света како би се указало на значај поштовања права и достојанства сваког појединца.

Људска права су основна права која има свака особа која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик или било које друго лично својство. У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима.

И ове године је остваривање људских права, како у свету, тако и код нас, у великој мери обојено борбом против вируса Ковид 19. Пандемија Ковид 19 на глобалном нивоу подстакла је продубљивање сиромаштва, пораст неједнакости и насиља, истакла дискриминацију и друге недостатке у заштити људских права, а што се посебно одразило на припаднике осетљивих друштвених група као што су особе са инвалидитетом, старије особе, припаднике етничких и других мањинских група.

Пуно остваривање људских права није могуће уколико институције као и друштво у целини нису усмерени ка истом циљу - животу у слободи, достојанству и једнакости, за све грађане и грађанке, животу без страха, у вери у основна права човека.

Обележавање Међународног дана људских права, значајно је по мишљењу Покрајинског омбудсмана, најпре зато да би се нагласила важност људских права, а затим да би се и проблеми у њиховом уживању учинили јавним, а надлежне институције подстакле на њихово ефикасно решавање. У том смислу Покрајински омбудсман подржава сваки напор доносилаца одлука који води унапређењу остваривања људских права и остваривању хуманијег, праведнијег, толерантнијег и слободнијег друштва.

Сва људска права су једнако важна, међусобно повезана, представљају недељиву целину и као таква основа су из које произилазе сва друга права, те у том смислу представљају динамичан концепт на коме сви непрекидно морамо радити и унапређивати га.


Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак