Please select your page

Национални Дан родне равноправности

2023 06 11 Национални дан родне равноправностиДанас се обележава 11. јун – национални Дан родне равноправности.

Одлуку о установљавању 11. јуна као Дана родне равноправности усвојила је Влада Републике Србије 27. октобра 2021. године, јер је тог дана 1842. године одобрено школовање жена у Србији. Указом кнеза Михаила одобрено је Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић да могу да отворе школу за женску децу.                    

Родна равноправност је један од кључних предуслова за успостављање демократије, постизања социјалног мира и правде, економског развоја и унапређења друштвених односа. Начело родне равноправности и недискриминације представља и једно од темељних начела људских права.

Током протекле деценије у Републици Србији је доста тога урађено у циљу постизања родне равноправности и остварени су значајни помаци у овој области. И поред тога, још се много тога мора урадити како би се женама и мушкарцима омогућиле једнаке могућности, права и приступ свим ресурсима. У том смислу, неопходно је подизање свести опште јавности о родној равноправности како би се елиминисали укорењени ставови о родним улогама. Потребно је доследно спроводити постојеће законе из ове области, наставити са јачањем капацитета свих релевантних институција за разумевање концепта родне равноправности, и радити на унапређивању родно осетљивог медијског извештавања и промовисању културе толеранције и ненасиља.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак