Please select your page

Студенти и студенткиње Правног факултета у Новом Саду оснажени у борби против насиља према женама

Фотографја са обукеПокрајински заштитник грађана – омбудсман, у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women), организовао је данас на Правном факултету Универзитета у Новом Саду једнодневну обуку за студенте и студенткиње који учествују у раду Правне клинике за борбу против насиља у породици.

Циљ обуке био је вишеструк: унапређење нивоа знања и сензибилитета студената и студенткиња о родним улогама, родним стереотипима и институционалном одговору на насиље према женама, као и развој разумевања о родно заснованом насиљу према женама и улози правника/ца у његовом сузбијању.

Кроз интерактивне дискусије, презентације и рад у малим групама, учесници/це су имали прилику да стекну дубље разумевање комплексности проблема насиља према женама и изазова са којима се суочавају жртве насиља. Нагласак је стављен на промоцију родне равноправности и оснаживање младих правника/ца у препознавању, спречавању и суочавању са насиљем према женама у свим његовим облицима. Родни стереотипи, правни оквир заштите од насиља према женама, узроци и последице насиља, процена ризика и планирање мера, мултисекторска сарадња и етичко медијско извештавање биле су само неке од тема које су обрађене током обуке.

Обука је реализована кроз пројекат „Заустављање насиља - оснаживање промена” (енг. Ending Violence - Empowering Change) који спроводе UNICEF, UN Women, UNFPA и UNDP у партнерству са Владом Републике Србије, уз подршку Владе Шведске,  и уједно представља једну од заједничких активности Правне клинике за борбу против насиља у породици  Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, као координатора Мреже „Живот без насиља“, на основу потписаног Споразума о сарадњи ове две институције активности у овој области.

Фотографија са обуке