Please select your page

27.05.2016.

Пин Ит

Мишљење упућено начелнику Општинске управе општине Жабаљ у вези са остваривањем права русинске националне мањине.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse