Please select your page

27.05.2016.

Мишљење упућено начелнику Општинске управе општине Жабаљ у вези са остваривањем права русинске националне мањине.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе