Please select your page

20.11.2015.

Пин Ит

Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено Дому здравља Житиште у вези са остваривањем права националних мањина.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse