Please select your page

Препорука Општини Оџаци у вези са уоченим неправилностима у остваривању права на службену употребу језика и писма националне мањине.


У поступку јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Темерин учињена је неправилност јер текст јавног огласа који је објављен на мађарском језику није био идентичан са текстом који је објављен на српском језику. 

Делимично усвојено


У поступцима давања претходне сагласности на упут за најближу одговарајућу здравствену установу ван подручја матичне филијале и решавања по приговору законског заступника осигураног лица, Првостепена лекарска комисија са седиштем у Жабљу и Другостепена лекарска комисија нису се водиле најбољим интересом детета, односно најбољим интересом пацијента.

Усвојено


Возач аутобуса ЈГСП "Нови Сад" учинио је пропуст у раду јер није зауставио аутобус, позвао и сачекао полицију када му се малолетни путник обратио и обавестио га да је нападнут од стране непознатог мушкарца-путника аутобуса, већ је малолетног путника упутио да сам позове полицију и оставио га на аутобуском стајалишту.

Делимично усвојено


Мишљење упућено Националном савету ромске националне мањине и Канцеларији за инклузију Рома у вези са применом афирмативних мера за упис студената ромске националности на факултете и њихов смештај у студентске домове.

Преузмите документа:
Download this file (09.12.2013_препорука_НМ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана192 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе