Please select your page

Препорука надлежним органима у циљу усклађивања правног и фактичког стања у две основне школе у Темерину.


Мишљење упућено ЈП ПТТ саобраћаја Србија поводом неуручивања писма адресираног на мањинском језику у службеној употреби.


Препорука упућена надлежним органима Града Новог Сада у вези са исписивањем назива места на таблама која означавају назив насељеног места.


Мишљење Покрајинског омбудсмана која се односи на формирање посебног тела у дневном листу "Мађар Со".


Препорука градској управи Града Зрењанина у вези са очувањем посебности и традиције.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом