Please select your page

Препорука упућена Културном центру Зрењанина у вези са уоченим неправилностима у раду установе.

Преузмите документа:
Download this file (02.12.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана183 kB

Препорука надлезним органима Општине Врбас у вези са остваривањем права на службену употребу језика и писма националне мањине.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (19.09.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана142 kB

Градска управа за културу Града Новог Сада учинила је неправилност у раду јер је пропустила да тражи предлог националног савета за расподелу средстава путем Јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се (су)финансирају из буџета Града Новог Сада у 2013. години.

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана230 kB

Мишљење упућено Полицијској станици у Сенти у вези са службеном употребом језика националних мањина пред органима управе.

Усвојено


Препорука Граду Новом Саду у вези са исписивањем назива улица на српском језику и ћириличком писму и језицима и писму националних мањина који су у слузбеној употреби у Граду Новом Саду.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом