Please select your page

Препорука упућена Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” у вези са исписивањем текста и на језицима и по правопису националних мањина који су језици у службеној употреби на територији Града Новог Сада на показивачима праваца на аутобусима.

Није поступљено


Препорука Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање у вези са обезбеђивањем транспарентности у спровођењу јавних конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и јавног информисања

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (16.01.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана174 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана упућена Туристичкој организацији Града Суботице у вези са представком Националног савета хрватске националне мањине, која се односи на исписивање назива на знаковима туристичке саобраћајне сигнализације на подручју Града Суботице.


Препорука Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање у вези са обавезом поштовања и примене одредби Закона о националним саветима националних мањина приликом доделе буџетских средстава преко јавног конкурса за пројекте из области културе.


Мишлјење Покрајинског омбудсмана упућено ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ у вези са законском обавезом јавних служби да при запошлјавању воде рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступлјености и о познавању језика који се говори на подручју органа или службе.

- Информација о извршењу

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2012.препорука_НМ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана377 kB

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом