Please select your page

Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana –ombudsmana povodom pritužbe grupe roditelja koji su upisali svoju decu u Ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Srbobran.


 

Mišljenje upućeno Domu zdravlja Alibunar u vezi s obezbeđivanjem nesmetanog pružanja usluga pacijentima, odnosno komunikacije sa pripadnicima nacionalnih manjina na jezicima koji su u službenoj upotrebi.

 


Mišljenje upućeno načelniku Opštinske uprave opštine Žabalj u vezi sa ostvarivanjem prava rusinske nacionalne manjine.


Mišljenje upućeno Opštinskom veću Beočin u cilju poboljšanja i unapređenja stanja u oblasti zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, a posebno sa aspekta ostvarivanja i zaštite prava deteta.


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana upućeno Domu zdravlja Žitište u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina.