Please select your page

11.03.2016.

Пин Ит

Мишљење упућено Општинском већу Беочин у циљу побољшања и унапређења стања у области заштите и остваривања људских права, а посебно са аспекта остваривања и заштите права детета.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse