Please select your page

Вести

Потписивање споразума Омбудсман Тераформинг ЈугДанас је у Новом Саду, у просторијама Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, потписан Споразум о сарадњи Покрајинског омбудсмана и Удружења грађана „Тераформинг Југ” из Новог Сада.

Споразум је закључен у циљу остваривања сарадње у области унапређења људских права, промоцији културе сећања, унапређења меморијализације и образовања о Холокаусту и другим страдањима у Другом светском рату, борби против ревизије и фалсификовања историје, остваривању вишедисцплинарних пројеката, као и у другим питањима од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Сарадња ће се одвијати преко заједничких наступа приликом реализација пројеката, организовања заједничких научно-стручних конференција,  семинара, округлих столова и других облика скупова, као и издавачке делаатности.

Споразум о сарадњи су потписали директор Удружења грађана „Тераформинг Југ“ Миленко Станишић и проф. др Зоран Павловић, у име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

У светлу потписаног Споразума најављује се сарадња поводом организовања научног скупа,  који би се одржао почетком 2022. године под називом „80 година од погрома у Великој рацији - корак даље ка заједничкој будућности“. У наредном периоду јавност ће бити упозната о планираном програму, партнерима и учесницима скупа.


Малолетницке трудноће и репродуктивно здрављеПокрајински заштитник грађана – омбудсман одржао је данас састанак са представницама женских ромских невладиних организација, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Канцеларије за инклузију Рома, као и  здравственим медијаторкама за Роме, и координаторкама за ромска питања. На састанку  је разговарано на тему малолетничких трудноћа и порођаја, те о мерама превенције и заштите репродуктивног здравља младих Рома и Ромкиња, будући да су девојчице из ове вулнерабилне популације у највећем ризику од малолетничких трудноћа и ступања у ране бракове.

Повод за одржавање овог састанка било је истраживање које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман спровео у другој половини 2020. године на територији АП Војводине,  како би сагледао актуелну праксу у АП Војводини у вези са малолетничким трудноћама и порођајима, и у ширем контексту у вези са репродуктивним здрављем младих.

Резултати овог истраживања указују да је превентивна заштита репродуктивног здравља младих у оквиру здравственог и система социјалне заштите недовољно заступљена и развијена, да недостају едукативне и саветодавне активности у раду са децом и младима у овој области а тамо где су оне обезбеђене на примарном нивоу, саветодавним радом неједнако су обухваћена деца оба пола - чак 92 одсто овог вида превентивне заштите прођу искључиво девојчице; одређене групе деце у већем су ризику од појаве малолетничке трудноће - углавном је реч о девојчицама из ромске популације, деци без адекватног родитељског старања и из породица са потребом за економском и социјалном помоћи и подршком.

Састанак је организован у циљу  анализе постојећег стања и успостављања сарадње, а ради проналажења заједничког решења за овај проблем, до којег може да се дође само интерсекторским приступом, односно повезивањем свих релевантних актера – владиног и невладиног сектора и независних институција. Покрајински омбудсман, проф. др Зоран Павловић, подвукао је нужност развијања локалних услуга у заједници и координираног одговора који би обухватио програме и услуге едукације и превенције намењене ромској популацији.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставиће  да спроводи активности у циљу заштите репродуктивног здравља становништва, посебно вулнерабилних групација, као и активности у циљу превенције и заштите од сексуалног злостављања и злоупотребе деце.


Поверење у институције СМУ Сремској Митровици је данас одржан трећи, од четири планирана округла стола, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман је уочио потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

Учеснике скупа је, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, поздравила и градоначелница Града Сремска Митровица Светлана Миловановић.

О својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства, као и представници медија и организација цивилног друштва. 

Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици, Омбудсман планира да на јесен организује пленарни скуп, када ће закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције СМ


Геронтолоски центар у ВршцуПредставници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана посетили су јуче, као чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре, Геронтолошки центар у Вршцу. Овом посетом представници Националног механизма су желели да провере да ли је и како је поступљено по препорукама које су Геронтолошком центру дате приликом раније посете НПМ-а и како је установа функционисала за време пандемије.

Геронтолошки центар Вршац спада у мање установе социјалне заштите  и у том центру тренутно борави 84 корисника. Захваљујући строгој примени прописаних мера ниједан корисник се током пандемије није се разболео од корона вируса. Од 84 корисника само троје њих из здравствених разлога није примило вакцину, док су сви остали вакцинисани и ревакцинисани. Посете сродника корисницима Центра се обављају редовно, уз стриктну примену противпандемијских мера.


Истакнуте зене Националне мањине су комплексне структуре, живе и динамичне заједнице, а за ту чињеницу умногоме су заслужне жене, које су својим радом, талентом и стваралаштвом доприносиле културној динамици, репродукцији мањинских култура и очувању националног идентитета свих мањинских заједница.

У намери да скрене пажњу на уметничке, интелектуалне, научне, преводитељске, просветне и педагошке активности жена Покрајински заштитник грађана – омбудсман је данас у Новом Саду организовао скуп „Истакнуте жене националних мањина“. О раду књижевнице Марије Ђорђевић Малагурски и стваралаштву вајарке Ане Бешлић говорила је др Сузана Кујунџић Остојић, председница Националног савета буњевачке националне мањине. Едвина Ердеди из Националног савета мађарске националне мањине представила је живот и рад глумице и позоришне првакиње Иби Ромхањи, док је професорка Филозофског факултета Ана Макишова говорила о раду истакнуте словачке лигвисткиње, преводитељке, есејисткиње и педагошкиње проф.др Марије Мијавец. Слађана Теодоровић је испред Националног савета ромске националне мањине представила рад професорке струковних студија др Марије Александровић, иначе прве Ромкиње која је докторирала из области књижевности. О животу, делу и стваралачким дометима русинске позоришне и филмске глумице Ирене Колесар говорила је Ирина Харди Ковачевић, док је др Татјана Петрика, у име Националног савета Румуна, представила лик и дело др Родике Петку, специјалисткиње медицине рада.

Било да су дале допринос унапређењу  здравствене заштите или да су несебично даривале себе уметности, унапређивале образовне обрасце, јачале националну свест и идентитет припадника/ца националних заједница, све горе поменуте жене могу и данас служити и служе као подстрек и надахњујући узор.

Присутне су поздравили заменици покрајинског омбудсмана за равноправност полова и за заштиту права националних мањина, Снежана Кнежевић и Јанош Орос. Обраћајући се присутнима  на почетку скупа  заменица за равноправост полова истакла је да овај и слични скупови имају за циљ да учине жене видљивијим и да их оснаже на путу родне равноправности и превазилажења стереотипа и додељених родних улога. Она је напоменула и да жене у нашем друштву још увек иду тежим путем до успеха, а да је пут ка успеху жена из мањинских националних заједница за нијансу напорнији  и да је зато потребно њихов успех посебно истаћи. Заменик за националне мањине скренуо је пажњу на чињеницу да су на овом скупу мушкарци били у мањини, али да доминирају у јавном животу. Он је навео да је циљ Покрајинског омбудсмана да бар мало поправи слику, да подсети и скрене пажњу на неке знамените жене са ових простора  које су оставиле свој траг, чије стваралаштво доприноси промовисању културе, очувању идентитета, афирмацији и препознатљивости једне заједнице, а уједно представља и интегративни фактор и служи као добар пример и подстицај другим женама да корачају тим путем.

На скупу је представљено седам жена из шест националних мањина, али је број истакнутих жена о чијем би се раду могло говорити далеко већи. Поменута су имена Наташе Тасић Кнежевић, Ержебет Берчек, Виере Болдоцке, Зузане Халупове, Флорике Штефан, Илеане Урсу, Лие Магду, Хелене Међеши, Ксеније Кухајде…уз напомену да је списак  практично бесконачан и да представља неисцрпан извор за организацију сличних  скупова у наредном периоду.

Истакнуте зене 2