Please select your page

Вести

Зоран Павловић: Кривична одговорности лекара и начело јавностиПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, учествовао је у раду међународног научног скупа „Казнено право и медицина”, који се јуче и данас одржавао на Палићу.

Учесницима скупа, проф Павловић је говорио на тему „Кривична одговорности лекара и начело јавности”. Скуп на Палићу организовао је Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, у сарадњи са Правосудном академијом и и Мисијом ОЕБС-а у Србији.

У оквиру скупа одржан је и округли сто о примени мера безбедности медицинског карактера у кривичноправном систему републике Србије, а учесницима скупа представљене су и публикације Института.


Анико Ширкова - Конференција о раду Савета за међунационалне односеАнико Ширкова, заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, учествовала је у раду конференције „Унапређење рада Савета за међународне односе и права мањина у локалној заједници“, која је данас почела са радом у Великој већници Скупштине општине Бачка Топола.

Данас и сутра учесници конференције бавиће се радом и функционисањем Савета за међунационалне односе, њиховој улози у европским интеграцијама, искуствима локалних омбудсмана, унапређењу права националних мањина, нормативним актима Савета, те искуствима Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на унапређењу рада Савета.

Конференцију је организовало Удружење омбудсмана Србије, уз подршку Центра за развој цивилног друштва из Зрењанина.


Права детета

Покрајински заштитник грађана – омбудсман присуствовао је конференцији коју је 20. маја 2019. године у Београду организовао Центар за права детета у оквиру пројекта „Право детета да се његов глас чује“. На конференцији је представљена виртуелна апликација за децу, као и штампани материјали који имају за циљ да деци помогну да изразе своје мишљење и да се оно узме у озбир у оквиру система правосуђа, социјалне заштите, образовања и здравствене заштите, а у чијем процесу израде је учествовао и Покрајински омбудсман.

Заменик за права детета Милан Дакић обратио се учесницима скупа у делу програма који се односио на право детета на партиципацију у здравственом систему, изразивши задовољство потенцирањем бављења темом менталног здравља код деце и адолесцената, имајући у виду алармантност овог проблема на светском нивоу, али и стање код нас у које се уверио након извршених посета установама социјалне заштите у којима су смештена деца без родитељског старања, односно деца са физичким и менталним инвалидитетом, о чему ће омбудсман током године сачинити посебан извештај.  

Право детета на партиципацију које, између осталог, укључује право слободног изражавања мишљења којем се мора посветити дужна пажња, слободу изражавања која обухвата и слободу детета да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, те слободу удруживања и слободу мирног окупљања,  једно је од четири основна принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, и од пресудног је значаја за заштиту и унапређење свих права прописаних овим најзначајнијим међународним документом из области права детета. Осим излагања еминентних стручњака, професионалаца који раде са децом и за децу из свих наведених области, посебно ефектан утисак на све учеснике оставила су и сведочења деце која су била толико храбра да пред читавим аудиторијумом говоре о томе кроз шта све пролазе током развода својих родитеља, а тако и о грубим кршењима њиховог права на изражавање мишљења од стране надлежних носиоца јавних овлашћења.

Права детета


Семинар о правима дететаЈуче су, у Ректорату Универзитета у Новом Саду, заменик за права детета Милан Дакић и саветнице Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана одржали семинар „Права детета“. Семинар, на коме је присуствовало 20 студенктикња и студената основних, мастер и докторских студија правних и друштвено-хуманистичких наука, реализован је уз подршку организације УМНИ Нови Сад.

Учеснице и учесници семинара имали су прилику да кроз предавања, али и кроз пажљиво осмишљене интерактивне вежбе и студије случаја из праксе Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, стекну нова сазнања и да промишљају о конкретним случајевима кршења права детета водећи се приступом права детета и перспективом Конвенције Уједињених нација о правима детета.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа на то да се ове године обележава 30. рођендан Конвенције о правима детета, највишег универзалног стандарда права детета и правно-обавезујућег документа за све државе чланице које су је ратификовале. Конвенција је, међутим, више од тога и можемо је сматрати својеврсним путоказом ка изградњи света у ком свако дете има могућност да у потпуности развија своје личне потенцијале, да ужива равноправан статус људског бића и безусловно поштовање личног достојанства и интегритета.


18. мај - Дан сећања на жене жртве насиљаУ знак сећања на седам жена које су убијене у породичном, односно партнерском насиљу током три мајска дана 2015. године, Влада Републике Србије је 2017. године прогласила 18. мај Даном сећања на жене жртве насиља.

Иако је у различитој форми насиље над женама свакодневно присутно, оно се не пријављује увек. Чињеница да жене познају насилнике и да насиље трпе у свом приватном простору не чини насилнике мање опасним, а насиље мање озбиљним. Покрајински заштитник грађана – омбудсман зато сматра потребним да упозори да се непријављивањем насиље продужава, а шансе жена да насиље преживе смањују.  

Насиље над женама само зато што су жене је посебно бруталан начин кршења људских права и зато у његовом сузбијању, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, треба инсистирати на јасној политичкој осуди, енергичној и доследној примени закона, одговорном медијском извештавању, мењању друштвених норми и усвајању нових културних образаца који сужавају простор за употребу насиља. 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман поздравља сваки напор који је у друштву учињен у циљу  сузбијања насиља над женама. Ти напори, нажалост, нису били довољни да сачувају животе свих жена суочених са насиљем. Покрајински омбудсман сматра својом обавезом да инсистира на неповредивости права на живот и неприхватљивости насиља. У том погледу он ће се и убудуће енергично залагати за ефикасну заштиту жена које трпе насиље и стриктну примена закона према онима који то насиље врше.