Please select your page

Вести

Фотографија са одржане седницеПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић присуствовала је седници редовне скупштине Црвеног крста Војводине на позив председника ове организације Дејана Укропине.

У свом кратком  обраћању присутнима, омбудсманка је изразила захвалност свим активистима и волонтерима Црвеног крста, на њиховом преданом и пожртвованом раду и помоћи коју пружају онима којима је та иста најпотребнија.


Приказ конференције за медијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман дужи низ година сусреће се са појавом да грађани и грађанке незадовољни поступањем институција, проблем износе у јавност и покушавају да се у медијском простору изборе за исход који сматрају праведним. У најбољој намери да заштите своје дете, дешава се да родитељи јавности изложе осетљиве податке и информације које дубоко задиру у приватност детета и своје породице, а понекад и информације о другој деци и породицама, чиме доприносе продубљивању проблема пре него његовом решавању. На овај начин неретко родитељи додатно угрожавају и само своје родитељско право.

Омбудсман подсећа на то да је родитељско право изведено из дужности родитеља и постоји само у мери која је потребна за заштиту личности и интереса детета. Орган старатељства има право да покрене поступак превентивног или корективног надзора над вршењем родитељског права када доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељског права, као и да пред надлежним судом покреће поступке делимичног или потпуног лишења родитељског права када процени да је то у најбољем интересу детета.

У својим извештајима и свим расположивим механизмима, Омбудсман дужи низ година указује на потребу за улагањем у развој услуга у заједници и проблем недостатка људских и материјалних ресурса и капацитета у системима социјалне и здравствене заштите, те образовном систему, а који се у великој мери одражавају на квалитет поступања одговорних органа и институција. Супротно уверењима да се деца неосновано измештају из породице, искуство Омбудсмана говори о томе да институције посежу за оваквим рестриктивним мерама изузетно и само онда када недвосмислено процене да је то у најбољем интересу детета. Чешће је случај да деца, управо због недостатка ресурса и капацитета институција, у дужем временском периоду буду изложена неадекватном родитељском старању, насиљу и занемаривању, будући да се неблаговремено предузимају мере превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права, те обезбеђивање заштите детета у хранитељског породици.

Покрајински омбудсман је током претходних година више пута јавно, путем саопштења, апеловао на медије, као и на све представнике и представнице органа јавне власти, установа и других институција да, приликом извештавања и информисања јавности о својим активностима, у пуној мери поштују права детета гарантована Конвенцијом Уједињених нација о правима детета и законом.

Право детета на приватност као и на поштовање личног достојанства, психичког и физичког интегритета детета не смеју бити угрожени несавесним и сензационалистичким извештавањем медија, а право јавности да зна и интереси појединаца и група не смеју бити изнад принципа поштовања најбољег интереса детета.

Омбудсман сматра недопустивим уплитање трећих лица и ненадлежних организација у рад надлежних органа и институција, а сваки облик притиска на рад институција опасним, будући да се тако омета рад оних чија је дужност и обавеза да штите права и приватност детета, као и осетљиве информације до којих долазе у току поступања.

Разоткривањем идентитета детета и излагањем осетљивих приватних, личних података о детету и његовој породици у јавности, дете и породица излажу се ризицима од нежељених коментара и субјективних процена и интерпретација јавности, а сам приказ детета у јавном медијском садржају може додатно утицати и појачати трауматично искуство детета и произвести вишеструку штету по његов развој, доживљај његове личне вредности и слике о себи, угрозити му здравље, а неретко и његову безбедност и сигурност. Истовремено некритички однос грађана и грађанки према објавама које се пласирају у медијском простору, у још већој мери доприноси ширењу непроверених, непотпуних и погрешно интерпретираних информација. Јавно мњење се тако формира искључиво на једностраном и необјективном информисању што код грађана и грађанки може изазвати узнемиреност, створити осећај несигурности и страха и довести до неповерења у институције.

Покрајински омбудсман посебно наглашава то да је медијско извештавање о случајевима кршења људских права од великог значаја и за само поступање ове институције која, управо на основу сазнања из медијских извора, покреће поступке по сопственој иницијативи када оцени да постоји или је постојала могућност повреде права грађана од стране органа управе.

Имајући у виду да се од почетка године у медијском простору појавило више случајева различитих притисака појединаца/појединки и група на поступање институција које се негативно одражавају на заштиту права детета, Покрајински омбудсман још једанпут упућује апел доносиоцима одлука и надлежним органима да предузимају све мере у циљу заштите права и интереса детета, како би се сваком појединачном детету осигурало да расте и развија се у сигурном, безбедном и подржавајућем окружењу. Омбудсман апелује на медије да приликом извештавања воде рачуна о праву на приватност и на поштовање личног достојанства детета, да се уздржавају од сензационализма и да следе препоруке које се односе на поштовање стандарда и професионалног и етичког извештавања. Напослетку, Омбудсман позива грађане и грађанке да критички сагледавају информације које се шире медијским простором и у које, због заштите најбољих интереса детета, немају пун увид, како и сами не би предузимали акције и активности којима се крше права детета и онемогућава пуна заштита права детета.


доц. др Драгана Ћорић и проф. др матеј Савић на састанкуИнституцију Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је 26. фебруара 2023. године посетио проф др. Матеј Савић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Посета је реализована у оквиру рада на краткорочном научном и развојном пројекту „Образовање младих као механизам заштите људских права - развој заједничког курикулума“,  којим руководи покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић.

У оквиру посете разговарано је о сарадњи између Факултета и Омбудсмана, размени  штампаних и других издања, те успостављању чвршћих веза између институција.


Снежана Кнежевић на састанку са турском делегацијомДелегација Турске је, на позив UN WOMEN Србија, боравила  у вишедневној студијској посети Републици Србији која је била посвећена родно одговорном буџетирању.

Јуче, 29. фебруара,  посетили су покрајинске институције које имају кључну улогу у спровођењу родно одговорног буџетирања и који су том приликом  гостима презентовали примере добре праксе на покрајинском нивоу. Присутнима се обратила Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић која се укратко осврнула на  процес увођења родно одговорног буџетирања  у АП Војводини. Искуства у имплементацији овог процеса  и унапређењу родне равноправности  на нивоу АП Војводине представиле су Татјана Радојевић саветница и лице задужено за родну равноправност у Покрајинском секретаријату за финансије, Ђенђи Селеши, помоћница у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Снежана Кнежевић,  заменица покрајинске заштитнице грађана - омбудсманке.   

Делегацију Турске чинили су представници Министарства породице и социјалних услуга, Министарства трезора и финансија, Одбора за једнаке могућности за жене и мушкарце и Одбора за планирање и буџет.

Заједничка фотографија присутних на састанку


Графички приказ са насловне стране публикацијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман одржао је јуче, 21. фебруара 2024. године, промоцију публикације „75 ГОДИНА УНИВЕРЗАЛНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА“, у Амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду.

Промоцију је отворила и њом модерирала Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић, изразивши захвалност свим присутним гостима.

Указала је на значај Универзалне декларације о људским правима, као основном документу на чијим се принципима заснивају касније донети међународни документи. Људска права постала су „неотуђива и универзална, свако људско биће има право на живот, слободу и безбедност, рађа се слободно и једнако у достојанству и правима која припадају свакоме, без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално или друштвено порекло, имовину или било које друго својство“ .

Седамдесет пет година након усвајања Универзалне декларације, и поред значајног напретка и изграђеног система заштите људских права у многим земљама, сведоци смо бројних примера угрожавања људских права на глобалном нивоу, а тиме и урушавања већ достигнутих тековина у овој области. Управо кршења људских права изнова подсећају на значај поштовања одредаба Декларације и потребу континуираног рада на њиховом унапређењу и подизању свести о њиховом значају.

Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка указала је на богатство различитости и заједничког живота свих заједница које живе у Аутономној покрајини Војводини. Етничке, језичке, културолошке и верске разлике вредности су које је потребно штитити од било каквог облика дискриминације. Истакла је да, у оквиру својих надлежности, Омбудсман прати примену међународних прописа и континуирано ради на унапређењу људских и мањинских права.

У циљу побољшања стања у овој области омбудсманка указује на значај едукације о људским правима, те преводом Универзалне декларације о људским правима на више језика жели да допринесе и омогући припадницима националних мањина информисање о садржини овог значајног међународног документа на њиховом, матерњем језику.

Промоцији су присуствовали представници и представнице: Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Матице српске, националних савета националних мањина и Јеврејске општине Нови Сад, завода за културу националних заједница, факултета, локалних омбудсмана, адвоката, судова, невладиних организација, студената и других установа и организација.

Скупу су се обратили председник Матице српске проф. др Драган Станић, председник Јеврејске општине Нови Сад Мирко Штарк и др Ивана Иванић, професорка румунског језика на Филозофском факултету у Новом Саду. Говорили су о значају изучавања матерњег језика, културе и поштовања различитости у мултикултуралним срединама.

Управо је 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика, дан када се међународна заједница подсећа на значај заштите и очувања матерњег језика, као најважнијег елемента културног и националног идентитета.

Драгана Ћорић држи уводни говор у сали Ректората