Please select your page

Vesti

Konferencija "Zločin iz mržnje / Hate Crime"Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je juče u Sremskim Karlovcima konferenciju pod nazivom „Zločini iz mržnje / Hate crime“.

Najpre su se uvodnim rečima prisutnima obratili pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, direktor Karlovačke gimnazije – prof. Radovan Kovačević, direktorica Viktimološkog društva Srbije Vesna Nikolić Ristanović i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Svi uvodničari naglasili su da bez osnaženog pojedinca i zajednice, uz institucije sistema, ne može biti zaustavljeno nasilje, pa time ni zločini mržnje. Osim njih, u radu konferencije učestvovali su pravnici, politikolozi i stručnjaci za krivično pravo, viktimologiju, komunikologiju i zaštitu ljudskih prava. Pored pomenutih učesnika konferencije, takođe i gosti konferencije su bili i profesori i učenici treće godine Karlovačke gimnazije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastavlja sa dobrom praksom koja je ustanovljena prethodnih godina – i ove godine u susret konferenciji priređen je zbornik pod nazivom „Human Rights Protection“ odnosno „Zaštita ljudskih prava“, koji sadrži radove 12 eminentnih autora iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Konferencija "Zločin iz mržnje / Hate Crime"


skola lj pU petak, 23. avgusta, uspešno je završena trodnevna Škola ljudskih prava koju je u Vršcu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Među polaznicima/cama ove, druge po redu letnje škole, najviše je bilo studenata i studentkinja društvenih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Tema ovogodišnje Škole ljudskih prava bila je zaštita od diskriminacije, a polaznici/ce su slušali predavanja o pojmu i oblicima diskriminacije, ulozi nezavisnih i ustavno-sudskih institucija u zaštiti od diskriminacije, nediskriminativnim politikama u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, dece i roda, kao i o zločinu iz mržnje.

Školu su otvorili pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović i viši savetnik za ljudska prava i diskriminaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji, Džejms Stokstil. Kako je istakao pokrajinski ombudsman, tema diskriminacije je uvek aktuelna, jer otpor ovoj praksi pretvara koncept ljudskih prava u živ i dinamičan koncept. Prof. dr Pavlović izrazio je nadu da će nakon završetka Škole polaznici/ce dati svoj doprinos u realizaciji stvaranja boljeg sveta, kao ambasadori Pokrajinskog ombudsmana.

„Ideja da se održi škola ljudskih prava je velika stvar za Srbiju, a posebno Vojvodinu, zbog kulturne različitosti koja je karakteristična za nju. Tolerancija nam nije data, nego se o njoj mora govoriti i ona se mora učiti, pa je zato neformalno obrazovanje, u koje spada i ova škola, važno, jer nam pomaže u borbi protiv diskriminacije“, istakao je predstavnik Misije OEBS-a u Srbiji Džejms Stokstil.

Nakon otvaranja škole polaznici/ce su bili u prilici da slušaju predavanje poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, koja je pričala o ulozi institucije Poverenika u zaštiti od diskriminacije. Poverenica je predstavila i nekoliko tipičnih primera iz prakse Poverenika, kao i specifične probleme sa kojima se susreću građani i građanke koji pripadaju najčešće diskriminisanim društvenim grupama.

Nakon predavanja poverenice, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu Svetlana Nešić Bajgo održala je radionicu o diskriminaciji, predrasudama i stereotipima, u kojoj su polaznici participirali u radu po grupama, čiji je cilj bio povezivanje učesnika/ca kroz sličnosti i razlike između i unutar grupa.

Predavanjem pokrajinskog ombudsmana prof. Pavlovića na temu „Diskriminacija: jesmo li posmatrači ili učesnici?“ započeo je drugi dan Škole. Prof. dr Pavlović govorio je o antidiskriminativnoj politici, njenim zadacima i instrumentima, kao i o ulozi Pokrajinskog ombudsmana u zaštiti od diskriminacije.

Teme predavanja prof. dr Tibora Varadija, akademika SANU i predavača na više uglednih američkih univerziteta (Kornel, Berkli...) su bile nediskriminativne politike u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Sledila su, zatim, izlaganja dr Zorice Mršević, naučne savetnice u Institutu društvenih nauka, i mr Svetlane Janković, ekpertkinje za rod i bezbednost. Potpukovnica u penziji Mr Svetlana Janković, je polaznike/ce upoznala sa svojim iskustvom žene – jedne od retkih žena sa ovim činom - na službi u Vojsci Srbije, dok je dr Mršević govorila o nediskriminativnoj politici u oblasti roda.

Poslednje predavanje drugog dana bilo je posvećeno diskriminaciji dece i nediskriminacionim politikama u oblasti prava deteta, o čemu je izvrsno govorio zamenik Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Milan Dakić. Drugi dan završen je interesantnom radionicom koju je održala Milena Stošić, specijalna predstavnica za omladinu i bezbednost u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Trećeg dana Škole polaznici/ce su bili u prilici da upotpune svoje znanje o nasilju motivisanom predrasudama – zločinima iz mržnje, o čemu je govorila savetnica u Misiji OEBS-a u Srbiji Jelena Jokanović, koja je između ostalog istakla i da zločini iz mržnje ugrožavaju i opštu bezbednost, zato što imaju sposobnost da generišu nasilje, pa je, stoga, potrebno da se posebno i dodatno kažnjavaju.

Program Škole završen je predavanjem sudije Ustavnog suda prof. dr Tamaša Korheca, koji je izlagao na temu „Sudska i ustavno pravna zaštita od diskriminacije“. On je svoje izlaganje ilustrovao i nekim primerima iz prakse Ustavnog suda.

Školu je svojim obraćanjem zatvorio Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, koji je, zajedno sa pokrajinskim ombudsmanom, polaznicima/cama uručio sertifikate, čime je i zvanično završena ovogodišnja Škola ljudskih prava.

Škola ljudskih prava je organizovana zahvaljujući razumevanju i podršci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji.

 

 

 


Međunarodni dan mladihPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman intenzivno sarađuje s omladinskim i studenskim organizacijama, kao i organizacijama za mlade nastojeći da im približi svoj rad, a da se istovremeno upozna s problemima i temama koje zaokupljaju mlade danas. Dosadašnja saradnja i kontakti s mladima govore da se mladi najviše sreću s problemima u vezi sa zapošljavanjem, kvalitetom obrazovanja, mogućnostima za razvoj kompetencija i inovativnosti, te nedostatkom mogućnosti za aktivnije učešće mladih u društvu i donošenju odluka.

Tokom 2019. godine Pokrajinski ombudsman nastavio je s promocijom rada mladih, razvijanjem dijaloga i jačanjem međusobne saradnje, a sve u cilju prepoznavanja potreba i zastupanja interesa mladih u svim oblastima od značaja za unapređenje njihovog položaja. Tako je u maju u saradnji s organizacijom UMNI Novi Sad održan seminar o pravima deteta za studentkinje i studente Univerziteta u Novom Sadu, a već naredne nedelje biće održana druga po redu Škola ljudskih prava namenjena mladima i studentima iz Ap Vojvodine.

Svoja nastojanja da unapređuje saradnju s mladima, Pokrajinski ombudsman iskazao je i učešćem na ovogodišnjem ЕXIТ festivalu u okviru ОPENS State of ЕXIТ zone. Ovom prilikom, posetioci Festivala imali su mogućnost da na štandu Pokrajinskog ombudsmana popune upitnik čija sadržina obuhvata pitanja o tome kako mladi vide aktuelne probleme u vezi s ljudskim pravima u zemlji u kojoj žive, globalno i kako ovi problemi utiču na migracije mladih.

Međunarodni dan mladih ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da ukaže na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata.


Pure Diversity Mirta Toledo 1993Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i ove godine će za studente novosadskog univerziteta organizovati školu ljudskih prava.
 
Škola će se održati u Vršcu, u periodu od. 21 do 23. augusta i u njenom radu će učestvovati 22 studenta društvenih nauka.
 
Ove godine škola će biti posvećena nediskriminativnim politikama, a njeni će polaznici  biti u prilici da se upoznaju i upotpune svoje znanje o pojmu i oblicima diskriminacije, ulozi nezavisnih i ustavno-sudskih institucija u zaštiti od diskriminacije,  zatim sa nediskriminativnim politikama u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, dece i roda, kao i sa zločinom iz mržnje.
 
Kao predavači angažovani su vrsni poznavaoci problema diskriminacije, eksperti u pojedinim oblastima i dokazani borci za ljudska prava, poput Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Tibora Varadija, akademika SANU, Tamaša Korheca, sudije Ustavnog suda, Zorice Mršević i Svetlane Janković, ekspertinja za pitanje roda i bezbednosti. 
 
Svim polaznicima škole biće dodeljene diplome, a organizator se potrudio i da ih snabde sa odgovarajućom literaturom, među kojom se nalaze izdanja Pokrajinskog ombudsmana i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
  
Škola ljudskih prava je organizovana zahvaljujući razumevanju i podršci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji. 
 

Prava osoba sa invaliditetomPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je danas u radu okruglog stola povodom realizacije projekta - Opšti komentari 6 i 7 Komiteta UN za prava osoba  sa invaliditetom - konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao  preduslov ravnopravnog učešća ovih osoba u društvu, koji u okviru konkursa “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu”  sprovodi Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom Srbije (NOOIS), uz  finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Učesnicima okruglog stola u Novom Sadu, koji je okupio predstavnike gradskih i  pokrajinskih organizacija osoba s invaliditetom, predstavnike institucija i  nezavisnih državnih tela, predstavljeni su i rezultati analize o sprovođenju  preporuka Komiteta UN koju je NOOIS uradio tokom 2018. godine uz podršku  Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Pokrajinski zaštitnik građana prof. dr Zoran Pavlović je u svom obraćanju  prisutnima ukazao na činjenicu da je poštovanje prava osoba sa invaliditetom od  suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe s  invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočavaju se sa mnogobrojnim problemima  u svakodnevnom životu, uključujući socijalnu nevidljivost i izolaciju,  nepristupačnost, kako organa državne uprave, tako i kulturnih, zdravstvenih i  institucija socijalne zaštite, zatim teškoće u ostvarivanju prava na materijalnu  podršku, ali i neinformisanost samih osoba o svojim pravima i načinima njihovog ostvarivanja. 

Ombudsman je i ovom prilikom istakao važnost planiranja i pružanja adekvatne intersektorske podrške osobama s invaliditetom, kako u pogledu omogućavanja  njihovog njihovog punog učešća u svim sferama života, tako i s ciljem poštovanja i  unapređenja prava propisanih Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.