Please select your page

Vesti

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicidaUoči 18. maja - Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, kao koordinator mreže "Život bez nasilja", organizovao je okrugli sto čija je tema bila fokusirana na ulogu javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, sa posebnim naglaskom na prevenciju femicida.

Prema informacijama prikupljenim putem medijskih izveštaja, od početka godine, sedam žena je ubijeno na teritoriji AP Vojvodine u kontekstu porodično-partnerskog nasilja, a u jednom slučaju, u požaru porodične kuće pronađena su tela supružnika gde se sumnja da je muž ubio suprugu, nakon čega je izvršio samoubistvo. Okrugli sto okupio je javne tužioce sa teritorije AP Vojvodine, budući da upravo oni, kroz rad grupa za koordinaciju i saradnju, rukovode i koordiniraju razmenu informacija između različitih aktera u zaštiti od nasilja u porodici. Fokus je bio na razmeni iskustva u prevazilaženju izazova u praksi, mišljenja i unapređenja aktivnosti koje doprinose boljoj proceni rizika i unapređenju koordinisanog rada i saradnje institucija u sprečavanju nasilja u porodici, nasilja prema ženama i femicida. Učesnici/ce su, između ostalog, prepoznali potrebu da se što pre izradi pravilnik o saradnji kojim se određuju obaveze i saradnja državnih organa i ustanova nadležnih za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u smislu odredaba pomenutog zakona.  Takođe, jedan od predloga sa ovog skupa je sazivanje vanrednih konferencija slučaja u svim slučajevima femicida sa ciljem utvrđivanja eventualnih propusta organa i institucija, i unapređenja saradnje i postupanja u svim slučajevima nasilja u porodici.  Na skupu je istaknut značaj civilnog sektora kada je u pitanju pružanje specijalizovanih usluga ženama žrtvama nasilja, kao i potreba za kontinuiranim edukacijama profesionalaca koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici.

Predstavnicima/cama osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije AP Vojvodine obratile su Bojana Šćepanović, državna sekretarka u Ministarstvu pravde Republike Srbije, dr Jasmina Kiurski, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva, kao i Tatjana Lagumdžija, v.d. glavnog javnog tužioca u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu.

Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena.

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicida


Fotografja sa obukePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), organizovao je danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu jednodnevnu obuku za studente i studentkinje koji učestvuju u radu Pravne klinike za borbu protiv nasilja u porodici.

Cilj obuke bio je višestruk: unapređenje nivoa znanja i senzibiliteta studenata i studentkinja o rodnim ulogama, rodnim stereotipima i institucionalnom odgovoru na nasilje prema ženama, kao i razvoj razumevanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama i ulozi pravnika/ca u njegovom suzbijanju.

Kroz interaktivne diskusije, prezentacije i rad u malim grupama, učesnici/ce su imali priliku da steknu dublje razumevanje kompleksnosti problema nasilja prema ženama i izazova sa kojima se suočavaju žrtve nasilja. Naglasak je stavljen na promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje mladih pravnika/ca u prepoznavanju, sprečavanju i suočavanju sa nasiljem prema ženama u svim njegovim oblicima. Rodni stereotipi, pravni okvir zaštite od nasilja prema ženama, uzroci i posledice nasilja, procena rizika i planiranje mera, multisektorska saradnja i etičko medijsko izveštavanje bile su samo neke od tema koje su obrađene tokom obuke.

Obuka je realizovana kroz projekat „Zaustavljanje nasilja - osnaživanje promena” (eng. Ending Violence - Empowering Change) koji sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, uz podršku Vlade Švedske,  i ujedno predstavlja jednu od zajedničkih aktivnosti Pravne klinike za borbu protiv nasilja u porodici  Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, kao koordinatora Mreže „Život bez nasilja“, na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji ove dve institucije aktivnosti u ovoj oblasti.

Fotografija sa obuke


Dani socijalne zaštite - Učesnici konferencijePokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić učestvovala je  na otvaranju nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem „ Dani socijalne zaštite“, u  Novom Sadu. Konferencija se održava u organizaciji Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, i traje od 13. do 15. maja 2024. godine.

Vodeći se izrekom da je celo selo (podrška cele zajednice) potrebno da se odgoji dete (it takes a village to raise a child), koje će kasnije izrasti u čoveka i člana zajednice, ombudsmanka je istakla da sistem socijalne zaštite je važan deo te zajednice u procesima odgajanja i podrške pojedincima. U centrima za socijalni rad  treba da je više stručnih radnika, i više motivisanosti za rad u ovoj toliko važnoj pomagačkoj profesiji.

Tokom 2023. godine više od 30.000 građana Novog Sada obratilo se za neku vrstu pomoći Centru za socijalni rad. Kako bi posao koji radnici Centra svakodnevno obavljaju bio vidljiviji i kako bi se povratilo poverenje koje je kod jednog dela građana poljuljano, drugu godinu zaredom Centar za socijalni rad organizovao je međunarodnu konferenciju "Dani socijalne zaštite". Ove godine održava se pod sloganom "Da struka i znanje predvode", a u fokusu je starateljska zaštita. Osim razmene iskustava i stručnih predavanja, cilj konferencije je i da se rad i usluge Centra za socijalni rad približe građanima i povrati poverenje u tu instituciju koje je poljuljano kod jednog dela javnosti.

Konferenciji je prisustvovala i zamenica za zaštitu prava deteta pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke Joland Korora, zajedno sa svojim saradnicima i saradnicama iz sektora za zaštitu prava deteta.


Novosadska nedelja ponosaPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmana prisustvovala je danas 13. maja 2024. godine svečanom otvaranju Novosadske nedelje ponosa i izložbe „Arkadija – Gde smo bili“ u prostorijama Omladinskog centra „OPENS“. Pet godina od prve Novosadske nedelje ponosa,  glavni cilj je i dalje borba za jednakost i borba protiv diskriminacije, te je ove godine sa 19 različitih događaja i ovogodišnjim sloganom oduvek smo tu, akcenat stavljen na manje vidljive delove naše zajednice.

Novosadska nedelja ponosa 2024 je podržana kroz projekat “Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji” koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”.


Dan Evrope u SrbijiDan Evrope u Srbiji obeležen je prijemom u organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu. Događaju je prisustvovala pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić.

Evropa je dom demokratskih vrednosti, gde je demokratija suštinski stub našeg evropskog identiteta; zaštita manjina i ljudskih prava, nediskriminacija, medijski pluralizam, vladavina prava, neki su od naših zaštitnih znakova, kaže ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.

Dan Evrope proslavlja se u čitavoj Evropi, a Beograd je samo jedan od gradova koji se seća Šumanove deklaracije, koja je pokrenula evropsku ideju o zajedništvu i jedinstvu kontinenta. To je jedan od najznačajnijih praznika Evropske unije, a slavi se mir, jedinstvo i težnja da rat između evropskih naroda bude nezamisliv. Evropljane spaja želja za boljim životom i prosperitetnom zajedničkom budućnošću.