Please select your page

Vesti

Lenka D. prvorođena beba u Novom Sadu, danas je dobila svoje drvo.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, u saradnji sa predstavnicima Klinike za akušerstvo i ginekologiju, zasadio je danas, ispred novosadskog porodilišta, drvo u Lenkino ime.

Sadnjom Koprivića, listopadnog drveta ispred Betanije, započela je kampanja „Za novi život“, koju će Pokrajinski ombudsman realizovati u osam vojvođanskih gradova. Pored Novog Sada, sadnja drveća će u toku današnjeg dana biti organizovana i u Vrbasu, Somboru, Subotici, Vršcu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici, a šestog januara i u Zrenjaninu.

Ovom kampanjom Pokrajinski zaštitnik građana daje svoj simbolički doprinos afirmaciji univerzalnog prava deteta na očuvanje i razvoj svog identiteta, njegove ukorenjenosti u nacionalnu kulturu, kao i prava na zdravu životnu sredinu.

Medijski pokrovitelj kampanje je Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“.

Novi Sad

Sadnja drveta u Novom SaduSremska Mitrovica

Sadnja drveta u Sremskoj Mitrovici

Pančevo

Sadnja drveta u Pančevu

Subotica:

Sadnja drveta u Subotici

Vrbas

Sadnja drveta u Vrbasu

Sombor

Sadnja drveta u Somboru

Vršac

Sadnja drveta u Vršcu

Zrenjanin

Sadnja drveta u Zrenjaninu 


Za novi životU okviru kampanje „Za novi život“, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa opštim bolnicama, organima i službama opština i gradova, uključujući lokalne ombudsmane, posadiće po jedno drvo u ime svakog prvog deteta koje se u novoj godini rodi u mestima u AP Vojvodini.

Suočeni sa gorućim pitanjima koja nam postavlja demografska slika naših prostora, ali i sa globalnom pretnjom od klimatskih promena koje ne biraju podneblje, danas je posebno važno raditi na afirmaciji prava deteta na očuvanje i razvoj svog identiteta, kao i na poštovanje nacionalnih vrednosti zemlje u kojoj živi, te prava na zdravu životnu sredinu. Zato puštanje i učvršćivanje korena, kao simbola svačijeg identiteta, predstavlja nužni uslov za kasnije širenje „krila“ kod naše dece i od presudnog je značaja za dalju zaštitu i unapređenje ljudskih prava.

Akcije sadnje drveta biće sprovedene 3. i 6. januara 2020. godine u Novom Sadu, Vrbasu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Vršcu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici. Medijski pokrovitelj događaja je Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“.

Plan kampanje po jedinicama lokalnih samouprava

Datum

Mesto

Vreme

3. januar 2020.

Novi Sad

10:00

Pančevo

10:00

Sremska Mitrovica

10:00

Vršac

10:00

Subotica

11:00

Sombor

12:00

Vrbas

14:30

6. januar 2020.

Zrenjanin

10:00


Poseta Gerontološkom centruPokrajinski zaštinik građana-ombudsman sa  saradnicima posetio je juče radnu jedinicu Gerontološkog centra „Novi Sad“ – Dom Liman.

Sa upravom Doma i korisnicima njegovih usluga saradnici Pokrajinskog ombudsmana su razgovarali o radu doma, uslugama koje pruža i aktivnostima koje se u njemu organizuju, kako bi život u domu bio ispunjen, aktivan i kvalitetan.

Poseta je organizovana povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Biblioteci Doma Liman Pokrajinski ombudsman je poklonio deo knjiga iz svoje izdavačke produkcije.

Poseta Gerontološkom centru

 


Međunarodni dan migranataU decembru 1990. godine, Generalna skupština UN usvojila je Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava migranata i članova njihovih porodica, da bi deset godina kasnije 18. decembar bio proglašen Međunarodnim danom migranata.

Danas se o migracijama govori na raznim stranama i često u povišenom tonu. Migracije, međutim, nisu nikakva novost, jer ljudi od davnina migriraju u potrazi na novim šansama i boljim životom. Pored želje za boljim životom, na migraciona kretanja danas utiču klimatske promene i nestabilnost u pojedinim delovima sveta.

Srbija je jedna od tačaka na migracionoj ruti. Za najveći broj migranata iz Avganistana, Pakistana, Irana i drugih zemalja Srbija je samo tranzitna stanica na putu ka zemljama u EU, veoma retko je njihova krajnja destinacija. No, pored „spoljašnjih“ migracija, Srbija se iz godine u godinu suočava, kako sa „unutrašnjim“ migracijama, tako i sa emigracionim kretanjima, jer mladi i obrazovani ljudi, pre svega, napuštaju zemlju u nameri da svoju karijeru i budućnost grade na nekom drugom mestu.

Izrazitija migraciona kretanja preko Srbije traju od 2015. godine i karakterišu ih masovnost i kratak boravak migranata na teritoriji naše države.  Za razliku od nekih država u susedstvu, Srbija je pokazala da poštuje evropske standarde  i pruža organizovanu pomoć migrantima dok se nalaze na njenoj teritoriji, kako u pogledu smeštaja i ishrane u prihvatnim centrima, tako i pogledu zdravstvenih usluga. Posebna pažnja je posvećena deci migranata i deci bez roditeljske pratnje kojima je, za vreme boravka u Srbiji, organizovano školovanje.

Unutrašnje migracije prisutne su već decenijama, sporijeg su intenziteta i ne suočavaju društvo sa naglim promenama. Pošto je reč o inertnim i dugotrajnim procesima koji, jednom ustanovljeni, teško menjaju pravac i njihove posledice su veoma složene i dalekosežne. Pojedine sredine se demografski prazne, stanovništvo stari, lokalne zajednice ekonomski nazaduju i kulturno siromaše, a pojavljuju se i problemi regionalnih dispariteta.

Mogućnosti Srbije da utiče na migraciona kretanja su veće kada je reč o „unutrašnjim“ migracijama, nego kada su u pitanju migracije koje su podstaknute ratovima u drugim delovima sveta.  U slučaju ovih drugih migracija, Srbija se pokazala kao pouzdan faktor i kooperativan saradnik evropskih partnera. Unutrašnje migracije zahtevaju diferenciranu politiku koja, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, mora biti fokusirana na dva cilja: prvi je sprečiti odlazak (mladih) ljudi iz zemlje, a drugi vratiti one koji već otišli.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman posvećuje pažnju zaštiti ljudskih prava migranata koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. Obilazeći prihvatne centre, Pokrajinski ombudsman ostvaruje uvid u ostvarivanje prava migranata, dok posetama školama ombudsman stiče saznanja o položaju dece migranata i stepenu ostvarivanja njihovih prava, o čemu redovno obaveštava javnost. 

Pored toga, saradnjom sa prominentnim institucijama, organizovanjem konferencija i naročito svojom izdavačkom delatnošću, Pokrajinski ombudsman donosiocima odluka, stručnoj i građanskoj javnosti ukazuje na svu važnost zaštite ljudskih prava migranata.

Kao institucija zadužena za zaštitu ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman će se i dalje uporno zalagati da se prava migranata efikasno štite, a postojeći institucionalni okvir za praćenje i upravljanje migracijama kontinuirano unapređuje. U tom pogledu, Pokrajinski ombudsman apeluje da se ojačaju kapaciteti institucija koje se na pokrajinskom i lokalnom nivou svakodnevno susreću sa različitim kategorijama migranata.


Konferencija „U pravu si!“ - Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade SrbijeU životu ljudi strah je prisutan kao emocija, ali i kao stanje duha. Pošto strah utiče na uživanje ljudskih prava, naš interes je da ga u društvu ima što manje, kako bi ljudi mogli nesputano da se koriste pravima koja su im garantovana ustavom, izjavio je prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, na konferenciji koja je juče, na Međunarodni dan ljudskih prava, organizovana u Beogradu. Prof. Pavlović je naglasio da nijedan sistem zaštite ljudskih prava ne može efikasno funkcionisati ako u njega nisu uključeni oni čija bi dobra taj sistem morao da štiti, dakle građani. 

Pored profesora Pavlovića, na konferenciji su učestvovali i Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, Zoran Lazarov, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Nj.E. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nj.E. Andrea Oricio, ambasador, Misija OEBS u Srbiji, Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnici konferencije su ukazali na značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koju je Generalna skupština UN usvojila 1948. godine, uz ocenu da je u prethodnom periodu u Srbiji ostvaren određen napredak na tom polju.

Konferenciju pod nazivom „U pravu si!“ je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.