Please select your page

Vesti

Tribina - Imunizacija i prava detetaImunizacija, kao preventivna mera zaštite osoba, naročito dece, od zaraznih bolesti davanjem vakcina smatra se jednom od najvažnijih javno zdravstvenih mera čije sprovođenje ima prioritet u odnosu na sprovođenje svih drugih mera u oblasti zdravstvene zaštite   Vakcinacijom dece obezbeđuje se njihova zaštita od posledica zaraznih i potencijalno smrtonosnih bolesti. Istovremeno, važno je znati da vakcinisane osobe ne samo da štite sebe od zaraznih bolesti, nego sprečavaju širenje bolesti unutar zajednice, te se samo visokim procentom vakcinisanih obezbeđuje kolektivni imunitet. Dugogodišnji visok obuhvat vakcinama doprinosi tome da se neke zarazne bolesti iskorene ili svedu na retku pojavu.

Republika Srbija je još u 19. veku prihvatila vakcinaciju kao najbržu, najefikasniju i najekonomičniju meru prevencije protiv zaraznih bolesti i donela zakonsku obavezu vakcinisanja dece.

Uprkos tome, poslednjih godina suočavamo se s činjenicom da je došlo do pada poverenja u kompletan sistem imunizacije. To je rezultiralo time da bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom i dalje predstavljaju pretnju širom sveta, što dokazuje i  pojava epidemije malih boginja u pojedinim evropskim zaemljama, uključujući i Republiku Srbiju. Brojne su predrasude o vakcinaciji koje se opažaju u javnosti, od najučestalijeg straha pojedinih roditelja da MMR vakcina izaziva autizam; do toga da vakcinisane osobe ne moraju da se plaše i brinu što postoje nevakcinisani ljudi, jer su zaštićeni vakcinacijom; da postoji veliki rizik od najgorih komplikacija nakon vakcinacije; sumnje u bezbednost sastava vakcine; da je pravo da se odbije vakcina ljudsko pravo garantovano Ustavom i Zakonom o pravima pacijenata; te da postoji skriveni interes farmaceutskih kompanija u proizvodnji vakcina i slično.

S ciljem da se javnost informiše o važnosti imunizacije i da se ukaže na posledice odbijanja vakcinacije dece, sa željom da se uklone predrasude i nepoverenja u pogledu neophodnosti i bezbednosti vakcinacije i da se ublaži negativan uticaj glasina i dezinformacija na sprovođenje imunizacije, Institut za javno zdravlje Vojvodine organizovao je tribinu „Imunizacija i prava deteta“.

Tribina je održana u sredu, 6. novembra 2019. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada, u okviru Festivala prava deteta čiji inicijator je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Ovom prilikom su kompetentni stručnjaci, izneli naučno-zasnovane činjenice o savremenoj imunizaciji i, svako iz svog ugla i na osnovu iskustva, ukazali na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja. Posebno je istaknut značaj saradnje i zajedničkog delovanja na intenzivnoj promociji imunizacije dece.

Na početku Skupa, prisutnima se obratio prof. Dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, a govornici na tribini bili su:

Doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine;

Prof. dr Marko Škorić, sociolog, Filozofski fakultet u Novom Sadu;

Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta;

Dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“;

Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada;

Doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine

Tribina - Imunizacija i prava deteta


Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman na Međunarodnoj konferenciji EOI o ljudskim pravimaU organizaciji Evropskog ombudsman instituta (EOI), u Austriji je 4. novembra 2019. godine u Parlamentu Tirolske regije u Insbruku održana godišnja Međunarodna konferencija EOI o ljudskim pravima, koja ovog puta u fokus stavlja dva pitanja: kako ombudsmani i zaštitnici građana mogu da doprinesu jačanju demokratije (zaštita ljudskih i građanskih prava, sloboda govora i sloboda medija kao nužne pretpostavke za formiranje političke volje), te javnu kontrolu i transparentnost rada nevladinih organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Na poziv generalnog sekretara EOI, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je na konferenciji predstavljao Janoš Oros, zamenik pokrajinskog ombudsmana, a Zaštitnika građana grada Novog Sada zaštitnica Marina Popov Ivetić.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman na Međunarodnoj konferenciji EOI o ljudskim pravima


Imunizacija i prava detetaU sredu, 6. novembra, u Kulturnom centru Novog Sada održaće se tribina pod nazivom „Imunizacija i prava deteta“.

Tribinu organizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Centar za promociju zdravlja) sa ciljem da javnosti prezentuje naučno zasnovanje činjenice o savremenoj imunizaciji i ukaže na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja.

Pored odgovora na pitanje zašto je potrebno i važno na imunizaciju gledati i iz perspektive dečijih prava, učesnici tribine će pokušati da odgovore i na pitanja: Zašto roditelji odbijaju imunizaciju? Kako reaguju na pokretanje postupka u Centrima za socijalni rad? Kako uticati na roditelje da promene svoje stavove? Zašto je došlo do pada poverenja u vakcinaciju i koji su faktori uticali na to? Kako povratiti poverenje u zdravstveni sistem?

Tribina počinje u 19.00 časova i na njoj će govoriti:

Doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine;

Prof. dr Marko Škorić, sociolog, Filozofski fakultet u Novom Sadu;

Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta;

Dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“;

Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada;

Doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine (moderator tribine).

Tribina u Kulturnom centru Novog Sada se organizuje u okviru Festivala prava deteta. Ovim festivalom Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine, obeležava tridesetogodišnjicu od usvajanja Konvencije o pravima deteta.


casg1Sa principima i odredbama Konvencije o pravima deteta treba što šire i na odgovarajući i aktivan način upoznati kako odrasla lica tako i decu, kako to izričito nalaže član 42. ovog međunarodnog ugovora. Zbog toga, kao naročito važan deo Festivala prava deteta, Pokrajinski ombudsman osmislio je niz aktivnosti koje podrazumevaju rad sa decom od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, u formi radionica, debata, predavanja i slično, tokom kojih će biti reči o sadržini Konvencije, ali pre svega o njenom praktičnom značaju za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta, posebnu pažnju obraćajući na primere kršenja prava deteta iz svakodnevnog života. U realizaciji ovih kao i drugih aktivnosti, Pokrajinski ombudsman nastupa zajedno sa svojim partnerima, te je tako u saradnji sa Zaštitnikom građana Grada Novog Sada, u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ iz Novog Sada, za učenike 6. odnosno 8. razreda održan Čas građanskog vaspitanja sa zaštitnicima građana. Časovi koje su obeležile debate o teškoćama sa kojima se učenici susreću kako u školi tako i van nje, započeti su predavanjem šefice stručne službe Zaštitnika građana Grada Novog Sada mr Marije Dostanić o instituciji ombudsmana i njegovoj ulozi u zaštiti ljudskih prava, položaju u pravnom sistemu, te ovlašćenjima i načinima rada, sa posebnim naglaskom na pristupačnost ombudsmana deci koja garantuje zaštitu njihovog prava na dostojanstvo i privatnost. Zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić govorio je o konceptu prava deteta i osnovnim principima na kojima počiva, a upravo kroz primere koje su sama deca nametnula kao teme za razgovor ukazao na koji način se ova načela primenjuju radi rešavanja konkretnih problema, te u cilju opšte zaštite i unapređenja prava deteta.

casg2


Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava detetaU petak 1. novembra, u okviru aktivnosti Festivala prava deteta kojom se promoviše Konvencijom zajemčeno pravo da obrazovanje deteta treba da bude usmereno i na razvoj poštovanja životne sredine, učenici petog i šestog razreda Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ iz Srpskog Itebeja, preduzeli su ekološku akciju. Učenici su uz podršku svojih nastavnika i zaposlenih u školi sakupljali komunalni otpad na više lokacija, kao što je obala reke Begej, mesni park i školsko dvorište i park. Takođe su posadili i jedanaest stabala drveta na odgovarajućim lokacijama, a potom osmišljavali kako će zaštititi mladice. Grupa učenika i učenica izašla je i na lokalitet atara u blizini kao bi utvrdili prisustvo poljoprivrednog otpada. O ovome su napravili izveštaj i foto-dokumentaciju, o čemu će obavestiti i nadležne organe. U međuvremenu, grupa učenika i učenica radila je na izradi likovnih radova na temu ekologije i panoa sa eko-porukama. Po povratku sa ove radne akcije, učenici su imali priliku da slušaju kratko predavanje diplomiranog inženjera šumarstva Srđana Marčete o značaju akcije koju su upravo sproveli sa stanovišta zaštite životne sredine, a potom im se obratio i zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, ukazujući na to koliko je ostvarivanje prava na participaciju dece u ovim i drugim aktivnostima od značaja za čitavo društvo, a koje svoju pravu svrhu ispunjava naročito kada su deca prethodno pravilno i potpuno informisana o značaju radnji koje treba da preduzmu, kao u slučaju ove akcije. Zamenik Dakić se na kraju svim učenicima zahvalio što su sproveli ovu ekološku akciju, a posebno domaćinu, lokalnom ombudsmanu Opštine Žitište Aleksi Kuzmanu, na sjajnoj organizaciji ovog događaja.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta