Please select your page

Вести

Медјународни дан младих

Одржив развој није могућ без интергенерацијске сарадње и солидарности

Према подацима Уједињених нација половина људи на нашој планети има 30 или мање година, а очекује се да ће до краја 2030. удео младих у популацији достићи 57 одсто. Истовремено, само 2,6 одсто парламентараца на глобалном нивоу млађе је од 30 година, а међу њима жене чине мање од једног процента.

Партиципација је стандард без којег не можемо говорити о људским правима и стога је важно подстицати младе да активно учествују у друштвеном животу и заједно са њима радити на развоју и унапређењу друштва у целини.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман настоји да у свом раду и активностима оствари интерактивну сарадњу са децом и младима уверен да једино на тај начин можемо креирати смислена и одржива решења и акције. Сходно томе, Покрајински омбудсман ове године закључио је и споразум о сарадњи са Градским ученичким парламентом Града Новог Сада, чији су представници и представнице активно учествовали на Конференцији „Одговорност у заштити права детета“ коју је Омбудсман организовао у јуну, а крајем августа биће одржана пета школа људских права Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана која сваке године окупи око двадесет студената и студенткиња заинтересованих да сазнају више о људским правима и допринесу сагледавању проблема и ефикаснијој заштити људских права. Такође, Омбудсман ће у наредном периоду иницирати активности и сарадњу са другим облицима ученичког организовања на територији АП Војводине.  

Циљ Међународног дана младих 2022. је да се појача порука да је потребна акција међу свим генерацијама како би се постигли циљеви одрживог развоја и како би се подигла свест о одређеним препрекама међугенерацијској солидарности.

Међународни дан младих прогласила је Генерална скупштина УН 1999. године и обележава се 12. августа.


Посета затвор ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман је у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре (НПМ), у сарадњи са Заштитником грађана јуче, 02. августа 2022. године, посетио Окружни затвор у Зрењанину. Ово је била ненајављена посета са циљем праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Током предметне посете члановима тима пружене су све тражене информације, омогућен им је обилазак и фотографисање просторија намењених за извршење ових мера, обављен је ненадзирани разговор са лицима лишеним слободе и увид затражене документације.

Након свих планираних посета Заводима посвећених наведеној теми, биће сачињен посебан тематски извештај са свим битним и кључним налазима из посета.


Посета Дому за старе Кула

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 13.07.2022. године посетио Дом за старе и пензионере Кула у Кули. Корисници услуга ове установе социјалне заштите су кроз презетнације упознати са радом и надлежностима Покрајинског заштитникага грађана – омбудсмана, као и са појавом насиља над старијим особама. Посета је имала за циљ да оснажи старије особе и пружи им потребне и неопходне информације уколико се нађу у ситуацији насиља, те им је указано коме да се обрате за помоћ и заштиту посебно имајући у виду тешку ситуацију кроз коју су прошли у домовима током пандемије изазване вирусом САРС-Цов-2 Цовид 19 у претходном периоду.

Након разговора са корисницима услуга Дома, представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана обавили су разговор и са директорицом Дома за старе и најбижим сарадницима о функционисању и раду ове установе.


Посета геронтолоском центру у ЗрењанинуПокрајински заштитник грађана - омбудсман је приликом обављања својих редовних активности посетио 20.07.2022. године Геронтолошки центар у Зрењанину. Корисници услуга ове установе социјалне заштите су кроз презетнације упознати са радом и надлежностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и са појавом насиља над старијим особама. Посета је имала за циљ да оснажи старије особе и пружи им потребне и неопходне информације уколико се нађу у ситуацији насиља, коме да се обрате за помоћ и заштиту посебно имајући у виду тешку ситуацију кроз коју су прошла у домовима током пандемије изазване вирусом САРС-Цов-2 Цовид 19 у претходном периоду.


Након разговора са корисницима, представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана обавили су разговор са Тањом Живанов директорицом Геронтолошког центра и њеним сарадницима о функционисању и раду ове установе.

Посета Геронтолоском центру у Зрењанину


Састанак Мреже Живот без насиљаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, одржао је 7. јула 2022. године састанак за чланове/ице Координационог тима Мреже.

Повод за одржавање састанка било је представљање Стратешког плана Мреже, који је ревидиран уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Стратешки план предвиђа три стратешка циља:

1. Унапређење примене политика за смањење родно заснованог насиља према женама и девојчицама и насиља у породици;

2. Унапређење капацитета и видљивости Мреже и

3. Повећану видљивост борбе против родно заснованог насиља и промоцију родне равноправности у АП Војводини.

Ова три стратешка циља разрађена су кроз  Акциони план за период од 2020 – 2023. године,  који је креиран првенствено у односу на продукте радионица током семинара за чланове/ице Координационог тима у Вршцу из маја месеца 2022. године, али и у односу на групе активности у текућем стратешком плану и процесе доношења нових јавних политика у АП Војводини. Учесници/це састанка договорили су и  активности  Мреже чија је реализација предвиђена за другу половину године.

Координациони тим мреже „Живот без насиља“ чине представници/це покрајинских секретаријата и завода, а његов задатак је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести јавности о насиљу према женама, односно насиљу у породици.