Please select your page

Центар за социјални рад, Дом здравља и Гимназија у најкраћем року дефинисаће и успоставити сарадњу сходно одредби члана 7 Закона о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011) ради пружања одговарајуће подршке породици, првенствено ради заштите права и најбољег интереса малолетника.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Општини Кула да у најкраћем року организује рад локалне просветне инспекције, односно надзор над радом установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе.


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће дете.

 Поступљено у складу са Препоруком


Мишљење Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана упућено ПУ "Радосно детињство" Нови Сад у вези са омогућавањем родитељима да учествују у одлучивању о условима и критеријумима одабира понуђача алтернативних услуга.

Поступљено у складу са Мишљењем


Центар за социјални рад поступао је супротно одредбама Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), Породичног закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон), Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Сл. гласник РС“ бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник и 1/2012 - др. Правилник) и Правилника о хранитељству („Сл. гласник РС“, бр. 36/2008) у поступку заштите права малолетника.

Преузмите документа:
Download this file (09.05.2014_препорука_ЗД_СН.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана336 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе