Please select your page

Наставничко веће Средње медицинске школе у Суботици је незаконито и неправилно поступало приликом избора ђака генерације.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.10.2013_препорука_ЗД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана223 kB

Препорука упућена Центру за социјални рад у Шиду због пропуста у поступку вођеном ради заштите права детета.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (16.10.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана163 kB

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је приликом решавања по изјављеној жалби поступао неблаговремено и супротно одредбама Закона о општем управном поступку као и одредбама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Усвојено


Препорука упућена Дому „Ветерник“ у Ветернику поводом небезбедног уклањања опасног медицинског отпада из дворишта установе и изазивања опасности по безбедност и здравље корисника дома и запослених у њему.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.09.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана211 kB

Препорука Градској управи за образовање Града Новог Сада и другим надлежним органима Града у вези са радом Предшколске установе ”Радосно детињство” Нови Сад.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (09.09.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана289 kB

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом