Please select your page

Препорука упућена Предшколској установи „Радосно детињство“ у вези са обрасцем пријаве за пријем деце у предшколску установу за период од 01.09.2013. до 31.08.2014. године.

Делимично усвојено


Мишљење и препорука упућена Градској управи за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у вези са нестварањем услова за поступање по захтевима поднетим Интерресорној комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

Усвојено


Мишљење и препорука Центру за социјални рад Града Новог Сада поводом начињеног пропуста приликом решавања по захтеву за остваривање права на новчану социјалну помоћ.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (12.03.2013_препорука_03_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана138 kB

Препорука основној школи у вези са заштитом ученика од насиља, злостављања и занемаривања.


Мишљење Покрајинског омбудсмана поводом утврђене повреде права детета на здравствену заштиту.

Преузмите документа:
Download this file (29062012_препорука_ЗД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана333 kB

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом