Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na osnovu medijskih napisa od 4. oktobra 2022. godine pokrenuo je postupak po sopstvenoj inicijativi. Nakon sprovedenog postupka i utvrđenih propusta u postupanju nadležnih organa, Ombudsman je svim centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine uputio preporuku da se u svakom slučaju u kojem postoji sumnja na nasilje u porodici svako dete smatra žrtvom nasilja, bez obzira na to da li je direktno izloženo nasilju, svedoči nasilju u porodici ili živi u porodici u kojoj je prisutno nasilje i da se shodno tome primenjuju aktivnosti i mere zaštite i podrške ostvarivanju prava deteta propisane zakonom. U svakom slučaju postupka razvoda braka, poveravanja vršenja roditeljskog prava, određivanja modela viđanja deteta sa roditeljem sa kojim ne živi, ukoliko postoje saznanja o nasilju u porodici, puna zaštita prava i najboljih interesa deteta moguća je jedino kroz sagledavanje celokupnih okolnosti u konkretnoj porodici i preduzimanje aktivnosti i mera koje obezbeđuju celovitu zaštitu deteta.

Iz Preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana broj: I-ZD-1-46/22b od 29. decembra 2022. godine


Mišljenje i preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa uređivanjem postupka ostvarivanja prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica dece sa smetnjama u razvoju.


Mišljenje koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman upućuje Opštini Stara Pazova u vezi sa donošenjem Odluke o regresiranju troškova za boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (2015-03-26_misljenje_ZD19_15_ZB.pdf)Mišljenje upućeno Opštini Stara Pazova192 kB

Mišljenja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana upućena Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O., Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Prosvetnoj inspekciji u O. nakon sprovedenog postupka u vezi sa sprovedenim izborom za učenika generacije školske 2013/2014. godine u Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O.