Please select your page

Mišljenje i preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa uređivanjem postupka ostvarivanja prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica dece sa smetnjama u razvoju.


Mišljenje koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman upućuje Opštini Stara Pazova u vezi sa donošenjem Odluke o regresiranju troškova za boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (2015-03-26_misljenje_ZD19_15_ZB.pdf)Mišljenje upućeno Opštini Stara Pazova192 kB

Mišljenja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana upućena Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O., Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Prosvetnoj inspekciji u O. nakon sprovedenog postupka u vezi sa sprovedenim izborom za učenika generacije školske 2013/2014. godine u Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O.


Odredba Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku koja se odnosi na uzrast deteta sa smetnjama u razvoju koje ostvaruje pravo na nadoknadu troškova prevoza  radi pružanja individualnih tretmana, nije u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Postupljeno u skladu sa Preporukom