Please select your page

Мишљење и препорука Покрајинског омбудсмана у вези са поступањем основне школе у случајевима пријаве насиља према ученику.


Мишљење и препорука Општинској управи Рума – Одељењу за привреду и буџету вези са спровођењем Одлуке о условима и начину поверавања јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Рума.


Мишљење и препорука Дому здравља Бечеј у вези са остваривањем здравствене заштите деце.


Препорука општинској управи Кикинда да сагласно потребама корисника услуга, њихових родителја и старателја Центра за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју «Наша кућа» Кикинда, и уз њихову сагласност, благовремено утврди распоред рада, почетак и завршетак радног времена, а ако се укаже потреба обезбеди континуирани рад Центра.


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе