Please select your page

Центар за социјални рад Бечеј поступао је супротно одредбама Закона о социјалној заштити, Породичног закона и Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад у поступку породичо-правне заштите.


Општина Темерин није посветила довољно пажње уређивању питања доношења подстицајних мера за развој и напредовање ученика редовних основних школа који су надарени за стицање одређене вештине (талентованих ученика), а нису у могућности да због додатних трошкова, као што су трошкови превоза до школа, похађају основне школе у чијем школском плану и програму јесте развој њиховог талента и постизања успеха на одређеном пољу.


Председник општине Сента начинио је пропуст у раду јер је приликом расподеле средстава путем конкурса за финансирање пројеката-програма рада удружења из области социјалне заштите, донео одлуку о избору пројекта Удружења „Реч живота Србија“ и закључио Уговор о финансирању трошкова пројекта Енглески дневни летњи камп за децу, иако се радило о пројекту који се не може сврстати у област социјалне заштите. Ова неправилност је довела до ненаменског трошења средстава опредељених за социјалну заштиту.


Просветна инспекција града Суботице начинила је пропуст у раду, јер је приликом вршења ванредног инспекцијског надзора Средње медицинске школе у Суботици у циљу утврђивања чињенице да ли је школа приликом избора ђака генерације поступила у складу са Правилником о избору ђака генерације, пропустила да утврди незаконито и неправилно поступање Наставничког већа Средње медицинске школе.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.10.2013_препорука_ЗД(1).pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана235 kB

Наставничко веће Средње медицинске школе у Суботици је незаконито и неправилно поступало приликом избора ђака генерације.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.10.2013_препорука_ЗД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана223 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе