Please select your page

Mišljenja i preporuke

Organi uprave opštine Bačka Palanka učinili su propust u radu, budući da su nepreduzimanjem mera u pogledu otklanjanja nepravilnosti u funkcionisanju atmosferske kanalizacije ugrozili pravo građana na mirno uživanje imovine.


Građevinska inspekcija opštinske uprave Stara Pazova učinila je propust u radu i to  u postupku sprovođenja administrativnog izvršenja rešenja.


Mišljenje koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman upućuje Opštini Stara Pazova u vezi sa donošenjem Odluke o regresiranju troškova za boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (2015-03-26_misljenje_ZD19_15_ZB.pdf)Mišljenje upućeno Opštini Stara Pazova192 kB

Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada učinila je nepravilnost u radu budući da postupak naknadnog izdavanja građevinske dozvole nije vođen bez odugovlačenja.


Nezakonita naplata fiksnih troškova isporuke toplotne energije od lica koje je otkazalo ugovor.


Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica učinila je propust u radu budući da je odugovlačila postupke po predlozima za ponavljanje pravnosnažno okončanih postupaka.


Komunalni inspektor Službe za privredu, urbanizam, zaštitu životne sredine, imovinsko-pravne, komunalno-stambene i inspekcijske poslove opštinske uprave opštine Titel učinio je nepravilnost u radu, jer prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nad stambenim objektom nije sastavio zapisnik u skladu sa stavom 3 člana 34 Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 88/2011).


Primena kriterijuma utvrđenih u Odluci o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama Skupštine opštine Kovin i činjenica da u Odluci nije tačno određeno ko se smatra ko se smatra članovima porodice porodilje dovodi do diskriminacije nezaposlenih porodilja koje žive na selu u porodici koja poseduje poljoprivredno gazdinstvo i to po osnovu imovnog stanja i porodičnog statusa, a u odnosu na ostale nezaposlene porodilje.


Elektrodistribucija Subotica prilikom kontrole mernog mesta bez prisustva, odnosno dozvole vlasnika objekta treba da vodi računa o najmanjem mogućem ograničenju prava vlasnika objekta.


Mišljenje i preporuka upućena Osnovnoj i srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Subotici nakon sprovedenog postupka po pritužbi grupe roditelja čija deca pohađaju ovu školu, a koja se odnosi na ugrožavanje prava dece sa aspekta zaštite prava nacionalnih manjina.