Please select your page

21.02.2015.

Примена критеријума утврђених у Одлуци о финансијској помоћи незапосленим породиљама Скупштине општине Ковин и чињеница да у Одлуци није тачно одређено ко се сматра ко се сматра члановима породице породиље доводи до дискриминације незапослених породиља које живе на селу у породици која поседује пољопривредно газдинство и то по основу имовног стања и породичног статуса, а у односу на остале незапослене породиље.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом