Please select your page

саопстење рив

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  указује на чињеницу да у Граду Новом Саду постоје бројни напуштени грађевински објекти чије привођење намени није могуће због дуготрајних поступака у вези са нерешеним имовинско правним односима. Због лошег стања у ком се налазе, ови објекти представљају опасност по здравље и живот грађана.

Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману се 26. јануара 2015. године у име Скупштине станара неколико зграда у Улици Алексе Шантића обратио И. Б. из Новог Сада. Станари се жале на то да су им људска права угрожена због тога што станују у близини напуштеног и небезбедног стамбено-пословног објекта. Објекат о коме је реч изграђен је 1993. године, али ни до данас није усељен, нити је у међувремену одржаван. Осим што са њега отпадају делови фасаде и тиме нарушавају безбедност грађана, овај објекат се користи и као јавни тоалет, услед чега долази до изливања отпадних садржаја на јавну површину. У објекту се накупила и знатна количина смећа, практично мала депонија, са које се шире непријатни мириси, а која представља и могући извор заразе. Око објекта се налазе отворени, незаштићени шахтови који представљају опасност за све пролазнике, а нарочито за децу која похађају регистровану предшколску установу у његовој непосредној близини.

Опширније...


саопстење рив

Поводом медијских написа да је у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, приликом обележавања Богајављења, у присуству појединих градских функционера, освештана вода градског водовода, Покрајински заштитник грађана – омбудсман сматра својом обавезом да реагује и упозори на непримерено понашање управе предузећа.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа да је Република Србија Уставом дефинисана као световна држава у којој су држава и цркве одвојене, те да је овакво понашање ЈКП „Водовод и канализација“ у супротности са једним од основних начела Устава.

Непримерено је да  јавно предузеће, као вршилац јавних овлашћења, обележава верске празнике и тиме доводи у питање уставне принципе.  

Опширније...


медј.дан.љ.пр.2014Десетог децембра 1948. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је Универзалну декларацију о људским правима. Данас, 66. година након усвајања, поједини чланови ове декларације делују као утопија.

Таквом, утопијском карактеру декларације доприносе бројни и нерешени проблеми, који, попут незапослености, корупције или дискриминације слабе поверење у институције, генеришу сиромаштво и неједнакост, доводе у питање правичностсоцијалних аранжамана, узрокују тензије, погодују насиљу, цементирају родне поделе и отежавају остваривање, пре свега, социо-економских права.

Последице ових проблема  највише осећају они најрањивији – деца, жене, стари и, у случају незапослености, млађи од 30 и старији од 50 година.

Опширније...


Мд Оси 2014Поштовање права особа са инвалидитетом је од суштинског значаја за побољшање њиховог положаја у друштву. Особе са инвалидитетом су посебно осетљива група и суочава се са многобројним проблемима у свакодневном животу, које се огледају у физичким и социјалним препрекама, као што су предрасуде у ставовима према инвалидности. Предрасуде и стереотипи према особама са инвалидитетом доводе до дискриминације, којом су нарочито погођене жене са инвалидитетом, двоструко маргинализоване због свог родног идентитета.

Главни проблеми особа са инвалидитетом јесу неодговарајући услови живота, висока стопа незапослености, сиромаштво, социјална невидљивост и изолација, неприступачност, како органа државне управе, тако и културних, здравствених и институција социјалне заштите, јавног превоза, информација и информационих технологијама.

Опширније...


гендер виоленце 1200x630 енгНасиље над женама и девојчицама представља најчешћи облик кршења људских права, на шта упозоравају подаци о томе да је свака трећа жена у свету, али и у нашој земљи пребијена, присиљена на сексуални однос, или је доживела неки вид злостављања, а насилник је најчешће мушкарац из блиског окружења. Полиција прими више од 20 хиљада пријава, а центри за социјални рад региструју више од 9 хиљада жртава насиља у породици. Према непотпуним подацима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, у Војводини је током прошле године полиција интервенисала у више од четири  хиљаде случајева насиља у породици у којима су најчешће жртве биле жене, а починиоци њихови садашњи или бивши партнери. Нажалост, и ове године у породичном насиљу убијено је више десетина жена.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак