Please select your page

Упркос обавезама које је Република Србија преузела по основу ратификованих међународних докумената у области људских и мањинских права, као и у оквиру Декаде Рома, положај координатора за ромска питања при локалним самоуправама у АП Војводини и даље је незавидан.

Кординатори за ромска питања често су једина веза између локалне ромске заједнице и државних органа, институција и служби. Разговори са координаторима за ромска питања у АП Војводини показали су да већина њих тај посао већ више година обавља на основу уговора о раду на одређено време или уговора о делу, а што је противно прописима. Значајан број њих ни после вишегодишњег радног или волонтерског ангажовања није стално запослен у локалној самоуправи.  

Припадници и припаднице ромске заједнице се координаторима за ромска питања најчешће обраћају за помоћ приликом прибављања личних исправа и остваривања и заштите права у области социјалне и здравствене заштите, образовања, запошљавања и становања. Ова чињеница довољно говори о степену информисаности, знања, искуства, стручне оспособљености и одговорности коју ово радно место намеће. Упркос томе, чак и координатори за ромска питања који су у радном односу на неодређено време најчешће нису у прилици да се у довољној мери и уз помоћ компетентних, стручних особа континуирано едукују у областима релевантним за њихов рад.

Већина локалних самоуправа није донела стратешке документе, акционе планове и друга акта у областима које су релевантне за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Као пример истичу се планови детаљне регулације који на територији локалних самоуправа представљају најзначајнији урбанистички документ у области унапређења становања и основу за дугорочно планирање. Чак и тамо где су донети, они најчешће не обухватају неформална насеља или делове насељених места у којима живе Роми и Ромкиње. У неколико локалних самоуправа оцењено је да су због неорганизованости и непрепознавања положаја Рома и Ромкиња, као питања које се тиче целе локалне заједнице, од стране локалне самоуправе пропуштене прилике за укључивање у веће и дугорочније пројекте, нарочито у области инфраструктуре и становања.

Разговори са координаторима за ромска питања у локалним самоуправама у АП Војводини вођени су у оквиру истоименог пројекта институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у области заштите права националних мањина. По окончању овог пројекта, о његовим резултатима биће објављен извештај са препорукама надлежним органима за унапређење положаја координатора за ромска питања у локалним самоуправама. 


Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, предала је данас годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2014. годину Иштвану Пастору, председнику Скупштине АП Војводине.  

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, Покрајински омбудсман, најкасније до 31. марта, подноси Скупштини редован годишњи извештај у коме се наводе подаци о активностима у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, даје општа оцена рада органа управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе. Извештај садржи и посебне делове за области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.

Извештај, такође, садржи и податке о броју и структури притужби, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале појединим органима управе и функционерима.

На захтев омбудсмана, Скупштина АП Војводине ће на једној од идућих седница расправљати о извештају.

Извештај Покрајинског заштитника грађана  - омбудсмана за 2014. годину можете преузети овде.


беијинг20Оснаживање жена је оснаживање човечанства – учините га видљивим слоган је Уједињених нација под којим ове године обележава 8. март - Међународни дан жена и поручује да је могућ свет у коме свака жена и девојчица може да бира – да учествује у политици, добије образовање, има приходе и живи у друштву без насиља и дискриминације. Тим поводом генерални секретар ове међународне организације Бан Ки Мун нагласио је да равноправност полова и оснаживање жена морају бити приоритет развоја после 2015. године да би свет био истински преображен. Свет никада неће остварити 100 одсто својих циљева уколико половина становништва не може да оствари свој пун потенцијал.

Због тога је важно нагласити овом приликом да се, упркос значајном напретку, економска неравноправност жена још налази у самом корену свих других облика кршења права жена на  основу пола, њиховог брачног и породичног статуса и материнства.

Економски положај огромног броја жена је лош, а дуготрајна економска криза додатно је повећала њихову економску неравноправност. Незапосленост жена већа је него незапосленост  мушкараца. Жене имају слабију контролу над власништвом и ресурсима друштва и чешће су заступљене у неформалним видовима запошљавања са нижим зарадама, а више времена троше на неплаћеним пословима. Дискриминација је нарочито изражена према трудницама и породиљама, које се теже запошљавају и лакше остају без посла. Уочено је да послодавци не поштују обавезе да пријављују запослене  на осигурање и не уплаћују доприносе. Запослене жене често су изложене вређању, па и претњама и уценама на радном месту. Превише девојака и жена су мета насиља у породици и других облика насиља које оптерећују не само појединке, него оштећују читаво друштво. На све ове појаве институција Покрајинског омбудсмана указује годинама и тражи од надлежних органа да предузимају одговарајуће мере за заштиту жена, позива на поштовање прописа и Закона о равноправности полова.

Опширније...


28.08.13 Ст Моравица Оттхон 005Последња посета Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Дому за лица ометена у развоју „Отхон” у Старој Моравици показала је да се смртност корисника и корисница током последњих година повећала. Поједини корисници у изолацији бораве још од 2011. године, без изгледа или јасне намере надлежних да се њихова ситуација у догледно време промени. 

Корисници Дома углавном су особе које немају породицу или се породица о њима из неког разлога не стара. Повод последње посете заменика покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  Стевана Арамбашића „Отхону” било је стицање увида у тренутно здравствено стање корисника М. Т. који се од 2011. године налази у трајној изолацији и у вези са којим је у току поступак лишења пословне способности. Овај корисник практично већ пету годину живи потпуно изолован у нехуманим условима, у соби без текуће воде и санитарног чвора на чијим вратима и прозорима су решетке. Упркос препорукама да са М. Т. треба радити тимски и интензивно како би се социјализовао и вратио у колектив, у Дому тврде да индивидуалне активности са њим није било могуће реализовати услед недовољног броја запослених. С обзиром на дужину периода проведеног у изолацији и његово тренутно психичко стање, руководство Дома јединим решењем у циљу адекватног лечења и заштите овог корисника види његов премештај у другу установу, односно болницу.

Опширније...


фб сqуаре сафер интернет даyСутра, 10. фебруара, обележава се Дан безбедног интернета под слоганом „Створимо бољи интернет заједно“. Ситуација у области заштите деце од насиља на интернету у Србији је и даље веома неповољна, јер је број случајева насиља на интернету у константном порасту, посебно међу најмлађом групом корисника интернета.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа да је 2013. године, у оквиру регионалног пројекта уз подршку организације Save the Children International, спровео истраживање под називом „Експлоатација деце на интернету“. Резултати овог истраживања показали су да ниједан правни акт, односно стратешки документ на националном нивоу не препознаје нити дефинише експлоатацију деце путем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) као посебан вид злостављања, насиља и/или злоупотребе деце. Надлежни извршни органи овој теми приступају првенствено са криминолошког аспекта, те су у поступању у вези са овим проблемом више усмерени на кажњавање починилаца кривичног дела експлоатације деце који су при томе користили и ИКТ и сузбијање ове појаве након што се она већ догодила, него на њену превенцију путем информисања деце и одраслих и едукација о правилном коришћењу ИКТ и одговарајућој превентивној заштити.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак