Please select your page

кодекс насловнаУпркос томе што у годишњим извештајима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана најмање притужби има на органе управе АП Војводине и што две трећине запослених у покрајинској администрацији тврди да су упознати са Кодексом понашања у покрајинским органима, резултати анкете ове институције о његовој примени и поштовању, између осталог, указују и на то да у њиховом раду има простора за поједностављивање процедура и ефикасније поступање. Покрајински заштитник грађана - омбудсман је стога Извештај о резултатима ове анкете са препорукама упутио на адресе свих покрајинских органа управе, организација и установа.

Судећи према одговорима 130 запослених, постављених и изабраних лица из 32 покрајинска органа, организације и установе, укупна оцена рада покрајинске администрације је четворка. Три четвртине испитаника тврди да су упознати са Кодексом, док једна четвртина тврди да са њим није у потпуности упозната. На скали од један до пет, четворком су оцењени и неки од кључних аспеката рада покрајинских органа управе у односу на одредбе овог Кодекса. Половина испитаника четворком оцењује поштовање његових правила, квалитет рада својих колегиница и колега у покрајинским органима, као и целисходност и ефикасности поступања ових органа.

Опширније...


YоутхИнфограпхицс МенталХеалтх Ф цопy-1Овогодишњи Међународни дан младих посвећен је њиховом менталном здрављу и обележава се под слоганом „Ментално здравље је важно“. Млади у АП Војводини и Републици Србији већ деценијама одрастају под утицајем бројних неповољних друштвених околности. Упркос томе, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману млади се још увек ретко обраћају како би се информисали о својим правима или затражили њихову заштиту.

Млади са сметњама у развоју и психичким обољењима у још су тежем положају. Штавише: чак и психолошки проблеми понекад су довољни да млади од стране вршњака, па и шире заједнице, буду дискриминисани и избегавани. Страх од тога да ће бити негативно обележени свакако је један од главних разлога зашто се већина младих устручава да затражи савет или помоћ чак и у институцијама у којима је она лако доступна, попут институције заштитника грађана. Међутим, уз неповољне друштвене околности и услове живота, апатији младих по питању активног односа према остваривању сопствених права доприносе и недоречености у оквиру институционалних система који пружају услуге и младима са психолошким проблемима, сметњама у развоју и психичким обољењима.

Опширније...


У првих шест месеци ове године у Србији је, према подацима Центра за заштиту жртава трговине људима, идентификовано  86 жртава трговине људима. Имајући у виду да се данас у Србији по први пут обележава Дан борбе против трговине људима, Покрајински омбудсман жели да скрене пажњу јавности на две чињенице:

Прво, трговина људима представља кривично дело којим се доводе у питање фундаментална људска права и друго, сиромашне и земље са високом стопом незапослености, попут Србије, погодно су тло за трговину људима. Најчешће жртве ове трговине су жене и деца, мада све чешће и мушкарци постају жртве. 

И Покрајински омбудсман се у току прошле године у једном предмету бавио трговином људима. Након вишемесечног поступања малолетна жртва трговине се вратила породици и наставила школовање.

Опширније...


Покрајински заштитник грађана – омбудсман изражава забринутост поводом информација са сајта Националног савета ромске националне мањине у којима се ове године наводи да припаднице и припадници ромске националне мањине приликом конкурисања за упис у средње школе и на високе струковне школе и факултете по основу посебних мера уз пријавни формулар треба да приложе и решење о упису у посебни бирачки списак.

На основу овлашћења да прати прати примену међународних стандарда из области људских права и прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је извршио увид у садржаје на сајту Националног савета ромске националне мањине и уочио да се у пријавном формулару за упис студената ромске националности применом афирмативних мера у средње школе и на факултете тражи и прилагање решења о упису у посебан бирачки списак. На сајту се наводи да је то решење потребно приложити како би ученици и студенти ромске националности доказали да се изјашњавају као припадници ромске националне мањине и да ће, уколико кандидат не поседује наведено решење, пријава бити одбачена као некомлетна.

Опширније...


ммп апвНајновије истраживање институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана о локалним популационим политикама показало је да јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине овом питању не приступају стратешки, упркос томе што им прописи дају велика овлашћења у овој области.

Значајно место у Програму демографског развоја АП Војводине заузима део који се односи се на подстицање јединица локалне самоуправе на већу активност у овој области. Са становишта положаја и улоге локалне самоуправе у политичком систему нема значајнијег питања од непосредног интереса за локално становништво него што је питање репродукције тог становништва. Мере популационе политике државе су по свом карактеру опште и спроводе се јединствено на целој њеној територији. Али, за популациону политику која претендује да буде успешна, важно је да буде допуњена мерама органа локалне самоуправе и финансирана локалним изворима јавних прихода. Отуда је локална самоуправа тај чинилац у друштву који најбоље може препознати потребе конкретних родитеља и у оквирима својих овлашћења и компетенције активирати одређене механизме којима се те потребе могу задовољити на најбољи могући начин“.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак