Please select your page

саопстење ривРадимо заједно за мушкарце и дечаке – мото је овогодишњег обележавања Међународног дана мушкараца

Међународни дан мушкараца – 19. новембар прилика је да се укаже на проблем здравља мушкараца и дечака, унапређење родних односа и промовисање равноправности и упути позив мушкарцима да се укључе у промовисање родне равноправности, јер без партнерског приступа изградњи света једнаких могућности жене не могу достићи равноправност.

Тим поводом Покрајински заштитник грађана – омбудсман указује на потребу промовисања и доношења програма у чијем средишту ће бити превентивне здравствене активности за очување здравља мушкараца, као и репродуктивног здравља и жена и мушкараца. Успостављање партнерства мушкараца и жена неопходно је како би се унапредило здравље свих. Мушкарци и жене, као доносиоци одлука, могу у знатној мери да поправе тренутну слику, тако што ће приликом планирања здравственог буџета предвидети већа средства и више позитивних мера у свим областима од значаја за здравље жена и мушкараца, бољом превентивном заштитом у виду систематских прегледа, бољим условима и методама лечења.

Опширније...


485621-цхилдренсригхтсИллустратедбyОвогодишњи Светски дан детета, 20. новембар, обележава се у светлу 25 година од усвајања Конвенције о правима детета. Конвенција је тада представљала новину у међународном праву јер је била први међународни документ који се посебно бавио децом.

Конвенцију о правима детета је до данас ратификовало око 200 држава чланица УН, међу којима је и Република Србија, која је ратификовала и два Опциона протокола уз ову Конвенцију. У априлу ове године ступио је на снагу и трећи - Опциони Протокол на Конвенцију о правима детета о комуникационом поступку из 2012. године. Наведеним протоколом први пут се пружа могућност да дете само затражи заштиту својих права пред међународним, неутралним ауторитетом, а не искључиво пред домаћим судом или другим надлежним државним органом.

Опширније...


паркинг спацесПокрајинском заштитнику грађана - омбудсману се обратио известан број грађана притужбама у којим указују на проблем у вези са прометом паркинг места на парцелама на којим су изграђене вишепородичне стамбене зграде. У притужбама се наводи да неки од власника станова паркинг места користе на основу уговора о купопродаји које су закључили са инвеститорима из чега произлази да су на предметним паркинг местима стекли право својине. Како је број станова, односно пословних простора у зградама већи од броја паркинг места на парцели, већина власника ових посебних делова зграде није у могућности да паркира своје аутомобиле.

Поступајући у оквиру својих овлашћења да прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и да обавештава надлежне органе и ширу јавност о кршењу људских права Покрајински заштитник грађана је одлучио да по сопственој иницијативи покрене поступак, будући да је оценио да је вероватно да постоји повреда права на мирно уживање имовине, а са циљем да путем саопштења обавести грађане о могућностима за остваривање заштите њихових права и правних интереса.

Опширније...


Покрајински заштитник грађана – омбудсман најоштрије осуђује нападе на пекаре у Сомбору и Старој Пазови, чији су власници грађани албанске националности и захтева од полиције да у најкраћем року открије извршиоце и пружи безбедносну заштиту права, слобода, личног интегритета и имовине свих грађана Србије.

Покрајински омбудсман изражава бојазан да се ови догађаји могу довести у везу са дешавањима на квалификационој утакмици за пласман на првенство Европе између Србије и Албаније. Истовремено изражава наду да ова дешавања неће довести до нарушавања добрих међунационалних односа у Војводини.

Омбудсман позива све грађанске и политичке актере да јасно и недвосмислено стану на страну толеранције и прихватања различитости која су у основи свих људских права.


6м СПП АПВ 2014У складу са овлашћењем омбудсмана да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права, Покрајински заштитник грађана спровео је истраживање о првих шест месеци рада саветника за заштиту права пацијената у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Забрињавајући податак представља чињеница да су сви саветници, осим једног, пре именовања на ову функцију били већ запослени у органу јединице локалне самоуправе, те да и даље обављају послове на којима су радили, а који се односе на широк дијапазон послова правника, у највећем броју без додирних тачака са питањима из области здравствене заштите.

Обим и врста послова које поред послова заштите права пацијената обављају саветници, те податак да је највећи број саветника прошао само једнодневну обуку, а да саветници у 4 општине нису прошли ниједан вид обуке, узимајући у обзир претходно искуство, изазива оправдану сумњу у испуњеност законског услова да саветник мора да познаје прописе из области здравствене заштите, те да посао саветника за заштиту права пацијената може да обавља ваљано, из наведених објективних разлога.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак