Please select your page

гендер виоленце 1200x630 енгНасиље над женама и девојчицама представља најчешћи облик кршења људских права, на шта упозоравају подаци о томе да је свака трећа жена у свету, али и у нашој земљи пребијена, присиљена на сексуални однос, или је доживела неки вид злостављања, а насилник је најчешће мушкарац из блиског окружења. Полиција прими више од 20 хиљада пријава, а центри за социјални рад региструју више од 9 хиљада жртава насиља у породици. Према непотпуним подацима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, у Војводини је током прошле године полиција интервенисала у више од четири  хиљаде случајева насиља у породици у којима су најчешће жртве биле жене, а починиоци њихови садашњи или бивши партнери. Нажалост, и ове године у породичном насиљу убијено је више десетина жена.

Опширније...


саопстење ривРадимо заједно за мушкарце и дечаке – мото је овогодишњег обележавања Међународног дана мушкараца

Међународни дан мушкараца – 19. новембар прилика је да се укаже на проблем здравља мушкараца и дечака, унапређење родних односа и промовисање равноправности и упути позив мушкарцима да се укључе у промовисање родне равноправности, јер без партнерског приступа изградњи света једнаких могућности жене не могу достићи равноправност.

Тим поводом Покрајински заштитник грађана – омбудсман указује на потребу промовисања и доношења програма у чијем средишту ће бити превентивне здравствене активности за очување здравља мушкараца, као и репродуктивног здравља и жена и мушкараца. Успостављање партнерства мушкараца и жена неопходно је како би се унапредило здравље свих. Мушкарци и жене, као доносиоци одлука, могу у знатној мери да поправе тренутну слику, тако што ће приликом планирања здравственог буџета предвидети већа средства и више позитивних мера у свим областима од значаја за здравље жена и мушкараца, бољом превентивном заштитом у виду систематских прегледа, бољим условима и методама лечења.

Опширније...


485621-цхилдренсригхтсИллустратедбyОвогодишњи Светски дан детета, 20. новембар, обележава се у светлу 25 година од усвајања Конвенције о правима детета. Конвенција је тада представљала новину у међународном праву јер је била први међународни документ који се посебно бавио децом.

Конвенцију о правима детета је до данас ратификовало око 200 држава чланица УН, међу којима је и Република Србија, која је ратификовала и два Опциона протокола уз ову Конвенцију. У априлу ове године ступио је на снагу и трећи - Опциони Протокол на Конвенцију о правима детета о комуникационом поступку из 2012. године. Наведеним протоколом први пут се пружа могућност да дете само затражи заштиту својих права пред међународним, неутралним ауторитетом, а не искључиво пред домаћим судом или другим надлежним државним органом.

Опширније...


паркинг спацесПокрајинском заштитнику грађана - омбудсману се обратио известан број грађана притужбама у којим указују на проблем у вези са прометом паркинг места на парцелама на којим су изграђене вишепородичне стамбене зграде. У притужбама се наводи да неки од власника станова паркинг места користе на основу уговора о купопродаји које су закључили са инвеститорима из чега произлази да су на предметним паркинг местима стекли право својине. Како је број станова, односно пословних простора у зградама већи од броја паркинг места на парцели, већина власника ових посебних делова зграде није у могућности да паркира своје аутомобиле.

Поступајући у оквиру својих овлашћења да прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и да обавештава надлежне органе и ширу јавност о кршењу људских права Покрајински заштитник грађана је одлучио да по сопственој иницијативи покрене поступак, будући да је оценио да је вероватно да постоји повреда права на мирно уживање имовине, а са циљем да путем саопштења обавести грађане о могућностима за остваривање заштите њихових права и правних интереса.

Опширније...


Покрајински заштитник грађана – омбудсман најоштрије осуђује нападе на пекаре у Сомбору и Старој Пазови, чији су власници грађани албанске националности и захтева од полиције да у најкраћем року открије извршиоце и пружи безбедносну заштиту права, слобода, личног интегритета и имовине свих грађана Србије.

Покрајински омбудсман изражава бојазан да се ови догађаји могу довести у везу са дешавањима на квалификационој утакмици за пласман на првенство Европе између Србије и Албаније. Истовремено изражава наду да ова дешавања неће довести до нарушавања добрих међунационалних односа у Војводини.

Омбудсман позива све грађанске и политичке актере да јасно и недвосмислено стану на страну толеранције и прихватања различитости која су у основи свих људских права.


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак