Please select your page

Посета затвор ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман је у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре (НПМ), у сарадњи са Заштитником грађана јуче, 02. августа 2022. године, посетио Окружни затвор у Зрењанину. Ово је била ненајављена посета са циљем праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Током предметне посете члановима тима пружене су све тражене информације, омогућен им је обилазак и фотографисање просторија намењених за извршење ових мера, обављен је ненадзирани разговор са лицима лишеним слободе и увид затражене документације.

Након свих планираних посета Заводима посвећених наведеној теми, биће сачињен посебан тематски извештај са свим битним и кључним налазима из посета.


Посета геронтолоском центру у ЗрењанинуПокрајински заштитник грађана - омбудсман је приликом обављања својих редовних активности посетио 20.07.2022. године Геронтолошки центар у Зрењанину. Корисници услуга ове установе социјалне заштите су кроз презетнације упознати са радом и надлежностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и са појавом насиља над старијим особама. Посета је имала за циљ да оснажи старије особе и пружи им потребне и неопходне информације уколико се нађу у ситуацији насиља, коме да се обрате за помоћ и заштиту посебно имајући у виду тешку ситуацију кроз коју су прошла у домовима током пандемије изазване вирусом САРС-Цов-2 Цовид 19 у претходном периоду.


Након разговора са корисницима, представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана обавили су разговор са Тањом Живанов директорицом Геронтолошког центра и њеним сарадницима о функционисању и раду ове установе.

Посета Геронтолоском центру у Зрењанину


Посета Дому за старе Кула

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 13.07.2022. године посетио Дом за старе и пензионере Кула у Кули. Корисници услуга ове установе социјалне заштите су кроз презетнације упознати са радом и надлежностима Покрајинског заштитникага грађана – омбудсмана, као и са појавом насиља над старијим особама. Посета је имала за циљ да оснажи старије особе и пружи им потребне и неопходне информације уколико се нађу у ситуацији насиља, те им је указано коме да се обрате за помоћ и заштиту посебно имајући у виду тешку ситуацију кроз коју су прошли у домовима током пандемије изазване вирусом САРС-Цов-2 Цовид 19 у претходном периоду.

Након разговора са корисницима услуга Дома, представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана обавили су разговор и са директорицом Дома за старе и најбижим сарадницима о функционисању и раду ове установе.


Састанак Мреже Живот без насиљаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, одржао је 7. јула 2022. године састанак за чланове/ице Координационог тима Мреже.

Повод за одржавање састанка било је представљање Стратешког плана Мреже, који је ревидиран уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Стратешки план предвиђа три стратешка циља:

1. Унапређење примене политика за смањење родно заснованог насиља према женама и девојчицама и насиља у породици;

2. Унапређење капацитета и видљивости Мреже и

3. Повећану видљивост борбе против родно заснованог насиља и промоцију родне равноправности у АП Војводини.

Ова три стратешка циља разрађена су кроз  Акциони план за период од 2020 – 2023. године,  који је креиран првенствено у односу на продукте радионица током семинара за чланове/ице Координационог тима у Вршцу из маја месеца 2022. године, али и у односу на групе активности у текућем стратешком плану и процесе доношења нових јавних политика у АП Војводини. Учесници/це састанка договорили су и  активности  Мреже чија је реализација предвиђена за другу половину године.

Координациони тим мреже „Живот без насиља“ чине представници/це покрајинских секретаријата и завода, а његов задатак је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести јавности о насиљу према женама, односно насиљу у породици.


Посета геронтолоском центру у РумиПокрајински заштитник грађана-омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 06.07.2022. године посетио Геронтолошки центар „Срем“ у Руми. Током посете представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су корисницима услуга дома представили рад и надлежности институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, али су их упознали и  са појавом насиља над старијим особама, начином на који треба да реагују у ситуацијама када препознају насиље или га и сами трпе, као и о томе коме треба да се обрате за помоћ у случају насиља, а такође су их упознали и са начином како старије особе могу да се обрате институцији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и да поднесу притужбу.

Посета је имала циљ:

- да оснажи старије особе да препознају насиље,

- да подигне свест о постојању појаве насиља над старијим особама,

- да у непосредном разговору са старијим особама препознају потребе ове посебно рањиве категорије становништва,

- да се предузму одговарајуће мере у циљу побољшања, унапређења и заштите људских права старијих особа.

Током посете, корисници су активно учествовали у презентацији и том приликом су истакли да им је посета представника институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана , као и размена информација и подизање свести о проблему насиља над старијим особама била од изузетног значаја, посебно имајући у виду тешку ситуацију током пандемије изазване  вирусом SARS-Cov-2 Covid 19 у претходном периоду.

Представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су том приликом обавили и разговор са запосленима у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми и  договорено је да се настави даља међусобна сарадња и заједничке активности у циљу заштите и унапређења положаја старијих особа.