Please select your page

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину поступа супротно одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о правима пацијената, Закона о здравственој заштити  и Породичног закона јер (формално и практично) ускраћује очевима право да буду пратиоци детету на стационарном лечењу на одељењу педијатрије.

Поступљено у складу са Препоруком


Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ у Србобрану је пропуштањем да прими и збрине пацијенткињу која је тврдила да је жртва насиља учинио неправилност у раду. Дежурно медицинско особље није поступило у складу са Посебним протоколом Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу и није уочило индикаторе насиља, нити предузело одговарајуће мере.

Поступљено у складу са Препоруком


Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију употпуни посебан програм здравствене заштите – вантелесне оплодње за рађање другог и трећег детета подацима о броју грађана и грађанки који имају потребу за оваквом врстом здравствене услуге.


Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију донесе посебан програм здравствене заштите жена са циљем унапређења спровођења ревентивних прегледа и доступности здравствене заштите.


Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду упорно и континуирано из месеца у месец поступа супротно закону и чини пропуст у раду јер приликом исплате зараде запосленима, не врши истовремено и исплату накнада зараде запосленима за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, него ову накнаду исплаћује са закашњењем од неколико месеци.

Делимично усвојено


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом