Please select your page

20.10.2014.

Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ у Србобрану је пропуштањем да прими и збрине пацијенткињу која је тврдила да је жртва насиља учинио неправилност у раду. Дежурно медицинско особље није поступило у складу са Посебним протоколом Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу и није уочило индикаторе насиља, нити предузело одговарајуће мере.

Поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе