Please select your page

Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за јужнобачки округ Нови Сад - првостепена лекарска комисија, у чијем саставу није био заступљен лекар одговарајуће специјалности, учинила је неправилност у раду, јер приликом решавања по захтеву осигураног лица за остваривање здравствене заштите ван подручја матичне филијале није по службеној дужности затражила налаз и мишљење одговарајуће здравствене установе, већ је обавезала подноситељку представке да је прибави и достави комисији.


Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду чини пропуст у раду, јер Градској управи за социјалну и дечју заштиту-Управи за додатак на децу неблаговремено доставља законом прописану документацију за обезбеђење средстава за рефундацију исплаћених накнада зарада за време породиљског одсуства.

Није поступљено

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2013_препорука_РП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана258 kB

Поступање Центра за социјални рад Бач у случају насиља у породици.


Мишљење и препорука Покрајинског омбудсмана упућени Општини Шид у вези са издавањем уверења о слободном брачном стању.


Мишљење и препорука упућена Центру за социјални рад Града Новог Сада у вези са поступањем у случајевима насиља у породици.


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом