Please select your page

Мишљење и препорука Народном универзитету "Божидар Аџија" у вези са поштовањем законских одредби и заштита породиља и мајки са децом у НУ „Божидар Аџија“.


Препорука Комуналној инспекцији у вези са уклањањем графита и натписа са порукама мржње са свих објеката, институција и установа у власништву Града.


Препорука о увођењу недискриминаторне, родне терминологије у циљу спровођења Статута АП Војводине.

Препорука Националној служби за запошљавање због дискриминације при одабиру кандидата за запошљавање.

Препорука Општинској управи Шид у вези са издавањем решења за признавање накнаде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом