Please select your page
Препорука Покрајинском секретаријату за социјалну политику и демографију о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Препорука Градској управи за дечију и социјалну заштиту о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Препорука јединицама локалне самоуправе у вези са доношењем решења о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом