Please select your page

27.10.2014.

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину поступа супротно одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о правима пацијената, Закона о здравственој заштити  и Породичног закона јер (формално и практично) ускраћује очевима право да буду пратиоци детету на стационарном лечењу на одељењу педијатрије.

Поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе