Please select your page

14.11.2011.

Мишљење упућено ЈП ПТТ саобраћаја Србија поводом неуручивања писма адресираног на мањинском језику у службеној употреби.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе