Please select your page

28.06.2011

Препорука упућена надлежним органима Града Новог Сада у вези са исписивањем назива места на таблама која означавају назив насељеног места.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе