Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука Покрајинског омбудсмана у вези са поступањем основне школе у случајевима пријаве насиља према ученику.


Мишљење и препорука Општинској управи Рума – Одељењу за привреду и буџету вези са спровођењем Одлуке о условима и начину поверавања јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Рума.


Мишљење и препорука Дому здравља Бечеј у вези са остваривањем здравствене заштите деце.


Препорука упућена надлежним органима Града Зрењанина за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Препорука упућена надлежним органима Града Суботице за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Препорука упућена надлежним органима Града Новог Сада за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Препорука Општинској управи Кула у вези са спровођењем административног извршења решења грађевинског инспектора.


Препорука Општинској управи Кула у вези са спровођењем административног извршења решења грађевинског инспектора.

Преузмите документа:
Download this file (09032012_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана299 kB

Препорука упућена Одељењу за комуналне послове Градске управе града Сомбора у вези са утврђеним неправилностима у поступцима издавања потребне документације за изградњу објекта.


Препорука упућена ЈКП “Суботичка топлана“ из Суботице, као надлежном предузећу за испоруку топлотне енергије путем система даљинског грејања.

Преузмите документа:
Download this file (21022012_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана360 kB