Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука ЈКП „Беочин” и предлог Општинској управи Беочин – довођење корисника комунланих услуга у неравноправан положај у односу на друге кориснике због неправилног обрачуна утрошка воде.


Мишлјење упућено Оделјењу за урбанизам и градњу Општинске управе Стара Пазова у вези са поступањем по захтевима за накнадно издавање грађевинских дозвола.

Преузмите документа:
Download this file (04.09.2012._препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана279 kB

Мишљење упућено Општинском јавном правобранилаштву општине Шид у вези са остваривањем права на основу Закона о становању.


Препорука Покрајинском секретаријату за урбанизам градитељство и заштиту животне средине за отклањање утврђених неправилности у поступању по жалбама због ћутања администрације.

Преузмите документа:
Download this file (22.08.2012. препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана418 kB

Препорука упућена градској управи за инспекцијске послове града Новог Сада, Област инспекције за саобраћај и путеве у вези са извршењем решења инспектора за контролу путева.


Остваривање права на здравствено осигурање лица са статусом самосталних уметника.

Преузмите документа:
Download this file (17082012_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана397 kB

Препорука Општинском јавном правобранилаштву опстине Бачка Паланка да у свом раду примењује правила канцеларијског пословања утврдјена прописима.

Преузмите документа:
Download this file (16082012_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана281 kB

Препорука упућена Градској управи за привреду града Новог Сада у вези са решавањем о захтевима за утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе.

Преузмите документа:
Download this file (14082012_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана263 kB

Препорука упућена Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе града Суботице у вези са доношењем одлуке о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице за мобилну телефонију на животну средину.

Преузмите документа:
Download this file (23072012_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана310 kB

Препорука упућена Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Сремски Карловци у вези са вршењем инспекцијског надзора по пријави због заузимања дела некатегорисаног пута.

Преузмите документа:
Download this file (17072012_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана298 kB