Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Градској управи за инспекцијске послове града Новог Сада на основу утврђене неправилности у раду органа и повреде људских права на коришћење ефикасног правног средства и мирно уживање имовине.


Препорука библиотекама у вези са недоумицама око обавезе полагања струцних испита за билбиотекаре.


Препорука упућена Општинској управи општине Кикинда у вези са спровођењем административних извршења решења донетих у вршењу надзора над спровођењем Одлуке о држању животиња И нешкодљивом начину уклањања животињских лешева.


Препорука упућена Општинској управи општине Бачка Паланка у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналне делатности управљања комуналним отпадом.


Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Центру за социјални рад у Кикинди у вези са остваривањем права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.


Препорука Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање у вези са обавезом поштовања и примене одредби Закона о националним саветима националних мањина приликом доделе буџетских средстава преко јавног конкурса за пројекте из области културе.


Препорука Дому здравља Ириг у вези са обезбеђивањем боље доступности примарне здравствене заштите становника Општине Ириг .


Мишљење у вези са достављањем података из евиденције органа управе другим органима управе.

Преузмите документа:
Download this file (14.09.2012._препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана442 kB

Мишлјење Покрајинског омбудсмана упућено ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ у вези са законском обавезом јавних служби да при запошлјавању воде рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступлјености и о познавању језика који се говори на подручју органа или службе.

- Информација о извршењу

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2012.препорука_НМ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана377 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана у вези са начелом пружања помоћи странци у управном поступку.

Преузмите документа:
Download this file (06.09.2012._препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана245 kB