Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Градској управи града Сомбора да поступа у законом прописаним роковима.


Препорука упућена Општинској управи Општине Ада ради предузимања мера за извршење инспекцијског надзора.


Мишљење упућено Националној служби за запошљавање - диспозитив правноснажног решења обавезује доносиоца решења.


Мишљење упућено Одсеку за катастар непокретности Кањижа у вези са правом на службену употребу језика и писама националних мањина.


Препорука свим надлежним органима у вези са одговорношћу и подобношћу за рад са ученицима професорке енглеског језика.


Препорука надлежним органима у циљу усклађивања правног и фактичког стања у две основне школе у Темерину.


Мишљење и препорука Пореској управи да се по службеној дужности изврши провера података у пореским актима пре достављања странци.


Мишљење упућено АД Нови Сад Гас – заштита података о личности и неоправдано стављање у изглед тарифним купцима који редовно измирују своје обавезе да ће им се испорука гаса обуставити због дугова других станара стамбене зграде.


Мишљење упућено ЈП ПТТ саобраћаја Србија поводом неуручивања писма адресираног на мањинском језику у службеној употреби.


Препорука грађевинском инспектору Општинске управе Темерин у вези са доношењем решења о уклањању дела објекта.