Please select your page

06.10.2011.

Мишљење упућено Одсеку за катастар непокретности Кањижа у вези са правом на службену употребу језика и писама националних мањина.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе