Please select your page

11.01.2012.

Мишљење и препорука упућена Центру за социјални рад Града Новог Сада у вези са поступањем у случајевима насиља у породици.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе